Algemeen

27 juli open dag bij Pieter Koonstra + pannenkoekenbakken door Molen De Star

Ingezonden op 9 juli, 2017 om 1:52 pm

Donderdag 27 juli a.s. staan de vrijwilligers van Molen de Star heerlijke pannenkoeken te bakken tijdens de open dag van het nieuwe melkveebedrijf van Pieter Koonstra in Balkbrug.. Tevens kan men dan de bekende meelproducten kopen van de Molen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het realiseren van het “motorhok” waar de door de vrijwilligers gerestaureerde motor in komt te staan. Deze motor zal dan op de begane grond een maalstoel aandrijven zodat iedereen, ook minder valide bezoekers, het maalproces kunnen aanschouwen. De Molen is dan weer terug in de oude staat van 1936.

De huidige situatie

De huidige situatie

Gift ontvangen

Ingezonden op 6 mei, 2017 om 9:48 pm

Afgelopen week heeft Molen De Star een gift mogen ontvangen van €225,- uit de overgebleven pot van de personeelsvereniging van Takens.

Voor foto’s zie http://www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl/news/headline/2854/laatste-euros-personeelsver-takens-naar-goede-instanties.html.

Hartelijk dank daarvoor.

2017 en terugblik 2016

Ingezonden op 4 januari, 2017 om 9:31 pm

Allereerst de besten wensen van het bestuur en alle vrijwilliger van de molen voor 2017.

Zondag 8 januari is de traditionele Nieuwjaarsreceptie en in 2017 gaan we weer verder waar we in 2016 zijn gebleven.

Wanneer we terugkijken op 2016 hebben we weer een mooi molenjaar gehad. Na de zomer veel zaterdagen met weinig of geen wind gehad helaas. Dit heeft geresulteerd in 360 draaiuren waarbij ca. 9000 kg graan is gemalen. In totaal is ca. 540 uur één of meerdere molenaars aanwezig geweest.

Verdere werkzaamheden aan de molen zijn:

  • Westkoppel is aangepast. Na het billen van de ligger en loper in 2015 is in 2016 het balansprobleem opgelost en is de kuip en toebehoren aangepast naar het noordkoppel. Dit is de enigste originele kuip die nog in de molen aanwezig is.
  • Reparatiewerk aan touw buil en zeiltouwen.
  • Er is een staalkabel om de vang gemaakt als extra beveiliging.
  • Motor en andere onderdelen zijn afgelakt en vervolgens zijn alle onderdelen weer geplaatst. Daarnaast zijn er diverse onderdelen gemaakt voor de motor.

Hut viefde stukkie

Ingezonden op 10 december, 2016 om 11:16 pm

De sommer is ook an De balk weer achter de rugge.

Noe de luu terugge bunt van vakaansie ,giet de boel wieder zo as altied.

Wie as mulders bunt bliede dat de wind ok weer terugge is ,dr hef ruum 8 wekke nauwliks geen wind e wes.

Afgeloppen winter, vuurjoar en begin sommer hef de wind mooi deur e stoan, moar in de bouwvak is het umme slagen van gruizoam regenachtig met gemiddelde temperaturen noar dreug weer met hogere temperaturen met weinig wind.

As mulder leeve ie met de sezoenen , en de gevolgen doar van.

In Januari is de lest joaren water koalderig en kil deur dat het hoast niet echt wilt winteren.

De wind zat in 2016 van Januari tot Jullie kompleet vast in het zuudwesten, met het gevolg vulle water en hoge temperaturen veur de tied van het joar.

Een bulte luu hebt de afgelopen winter zo wat 4 moanden achter mekare met een drup an de neuze ehad,van verkoaldrigheid en aans krang in de hoed.

Zeluf hoal ik niet zo van koale ,duuster en natte boksen .

Een zuudwesten wind is en bettie en bolderigge wind umme met de molle te malen, de molle lup on regelmoatig ,zo blief ie zeilen an het veur leggen en wegnemmen .

As de wind dan ook nog eens breed is , wat afgelopen joar een bulte is veur gekomn , dan blief ie de molle moar op de wind zetten , een bettie noar het zuuden ,en weer trug noar west.

Aij Dan bie de zovulste buij denkt ,t zal dr wel goed umme goan ,vlug oe de molle dr biekant van deur met zon windbuij ,en stoa ie in de regen het zeil weg te trekn met de rugge nat en het water lup dan uut het zeil zo de mouwen in ,met het gevolg daij de klompen ook nog vol water kriegt.

As ie dan as een vezoppen katte weer op de maalzolder bunt umme de ravage doar weer een bettie de baas te worden , is het feest weer over ,en kuij weer noar buutn umme het natte zeil dr weer veur te leggen um dat de molle noe weer stille stied.

Noe is het wel oonzen hobby umme mulder te wean ,toch denk ie dan wel woer is het noe weer mis gegoan, daij zo loopt te marteln .

Moar aij in Meert geniet van het warme zunneke uut de wind ,denk ie kiek dat lek dr weer better op .

Ie hebt het nog niet edacht , dan stuf oe de hagel weer um de kop , en heij de klompen weer vol water stoan ,en denk ie toch jammer dat dat weer zo mot.

Giet de molle in de winter en het veurjoar met een hoeraatje dr van deur , en blief ie em krap an de baas , is het in de sommer net aans umme.

Met de sommerdag kuij mooi gestoadig de molle loaten malen op een sommers windje met de gedachten dat ie het vrachtje zoad dr vandage dr wel deur kriegt , holt de wind dr met op ,en stoa ie met een drup an de neuze oen klant te beln dat het nog niet alles kloar is en de rest een wekke later word.

As dan de harfst begunt , en oen neije oogst op zolder stied , heij toch weer schik dat de molle noa vulle wekken klojooen met soms moar 2 zakkies malen op iene dag ,date dut woer u veur ebouwd is , en dat mooi malen ,met een bettie producktie.

Moar dan begint het gelul weer dat het wil stormen , en stoa ie weer met touwen de boel vast te zetten , en hoppe ie dat s nachts de boel mooi stille blif stoan , en dat de volgende dag de kroam niet in drie stukkn an de grond ligt.

Voor de luu die zich thuus groewlik verveeld ,hek een tip ( word mulder) want met een molle en het weer ,doar blief ie met an de gang.

Doe dan geliek de vrouw buutn de deure , en nem een hond.

Veurdeel doar van is , de vrouw wurd steeds helligger hoe later daij thuus komt,moar de hond wurd steeds bliejer aij s nachts late thuus komt van cafe of molle.

Bert de Ruiter 21-11-2016

Activiteiten afgelopen tijd

Ingezonden op 10 december, 2016 om 8:00 pm

Afgelopen tijd zijn er weer verschillende activiteiten bij Molen De Star geweest. Onder andere de broodbakcursussen zijn weer gegeven.  De duurtocht van Henny Berends was weer een succes met ca. 100 deelnemers.

Deze week was weer de Kerstmarkt waar we traditioneel onze eigen gebakken oliebollen weer verkocht hebben. Aansluitend is vandaag een soort Kerstmarkt gehouden bij de Welkoop in Balkbrug. Hierbij zijn weer knieperties gebakken waarvan de opbrengst naar de Molen gaat.

wp_20161119_002-kopie wp_20161119_005-kopie

Kerstmarkt 2016 - kraam Molen De Star

Kerstmarkt 2016 – kraam Molen De Star

 http://www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl/news/headline/2482/star-ommerschanstocht-trekt-record-aantal-deelnemers.html

 

Nieuw bij de Molen

Ingezonden op 5 november, 2016 om 10:34 pm

Met de feestdagen in het zicht heeft Molen De Star mooie bakjes samengesteld met een aantal meelproducten daarin voor maximaal €9,50. Af te halen tijdens de openingstijden van de molenwinkel zolang de voorraad strekt.

Bakjes à 9,50

Bakjes à 9,50

Hut darde stukkie

Ingezonden op 13 juni, 2016 om 9:09 pm
Noe we de winter hebt a had en het veurjoar is begunnen,  komt dr ok meer daggies volk noar de molle .
En doarin heij ze in alle soorten en moaten.
Dr bunt luu die de molle warkelijk interesseert, en ie hebt volk wat de dag kapot wilt hebbn.
Wie loat ze eerst eampies gewordn, dan zie je snel genog of of ze wat van de molle wilt wettn of dat ze gewoon op de stelling (het balkon) kiekken wilt of doar de zunne ok schient.
Luu die geintresseerd  bunt louw het hele fabriekje bekieken ,en leggen wie uut hoe ien en aander warkt  en woerumme da zo is.
As ze dan ook nog een bettie technisch bunt kuunt ze oons wel volgen ,moar ie hebt ook van die momenten dat ze oe an kiekt as een kippe noar onweer.
As dat zo is, mut ik het verhoal wat inbinden en better vertoalen in gewoone meansen  toal ,want die mulders hebt dr manks  een kompleet eign toaltie dan lult ze van neuten stienscharpn (billen) buuln en meer van dat soort kroam.
Dan heij t slimste nog niet e had ,want de molle hef zelf ook een toal .
Niet dat de molle de oren van de kop lult, zo as de mulders dat kunt.
De molle verteld oe dat met tekens, en dat dutte met stand van de wieken .
Stiet het wiekenkruus rech op, dan betekent da korte rust de mulder is eampies vut moar kump zo weer.
As het wiekenkruus met de boamste wiek veur het hoogste punt stiet ,dan mut het hoogte punt nog komn zo as bie een geboorte van een kind en een brulfte  dan stiet de molle in de vreugd.
Moar as het wiekenkruus met de boamste wiek deur het hoogste punt hean stiet .dan heij het hoogte punt gehad zo as bie een oaverliedn en dan stiet de molle in de rouw.
Dan heij ook nog dat de molle in het kruus kan stoan , de wieken hebt dan twie enden boam  op gelieke huugte stoan ,en hef de molle lange rust.
De mulder kan zeluf ook tekens geven zo as machtig zwaaijn met de haanden (bliede daij komt of daij goat)
Of hie maken hele soepele beweaging met de polsen (tied veur koffie of een pottie bier).
Soms hef de mulder zien dag niet en probeerde het verkeer te regelen met iene vinger.
Zo bun ie op de molle van alle toalen thuus ,van A.B.P. (algemeen beschaaft plat) Nederlaands, duuts Engels , molntoal en nog vulle meer.
Wie kunt juluu bes te woord stoan aij moar an geeft in welke toal,probeer hut moar es uut.
Ik zal zegn grootn en good goan.

Divers

Ingezonden op 29 april, 2016 om 7:42 pm

Afgelopen zaterdag 23 april was er weer de broodbakcursus. Met 9 deelnemers was het weer een geslaagde cursus onder leiding van Pieter Ubels.

Verder heeft Molen De Star een gift ontvangen van de Buurtvereniging Zwolseweg op donderdag 21 april van €300,-. Dit in verband met het opheffen van de buurtvereniging. Het geld in kas is verdeeld onder een aantal organisaties.

Wij danken hun daar hartelijk voor.

Het eerste berichie van de molle an de Balk.

Ingezonden op 29 maart, 2016 om 9:35 pm

Dat de molle een warm harte toe e draagn wurt  deur de luu die an de Balk wont lut zich blieken daw regelmoatig bezoek uut het dorp  maagt ontvangen.

Dr bint selufs  luu  en bedrieven die elk joar en bedrag an geld noar oonzn stiching oaver moakt umme de molle an het dreijen te hoaln.

Doar bunne wie merakels trotse op, en so wies as een hond met zeuven steerten.

Doarumme wulle wie van noe of an de luu wat better op huugte hoaln van watte wie zoal op de molle uutspookt.

An de Balk is wel bekent dat zoaterdags t winkeltie lus is en de molle dreijd en daw smargns de koffie kloar hebt stoan .

Zoaterdagmiddag wurd de haande uut de mouwn u stukken en is de molle an het maalen ,en wurd er an van alles en nog wat geslutteld.

15 joar geleden is de stichting  Vrienden molen de Star  begonnen met de molle better onder het volk te kriegen, deur van alles en nog wat te organiseren.

Noe mag het vrumt lieken dat iene van de jongste medewerkers het langste op de molle kump.

Die heet Detlef ter Haar en is samen met Jan neijensikkens ,Tinus van Marle , Gerard Vos en Hennie Haasjes uut de ploeg van het eerste uur.

Doarnoa bunt er vulle luu e wes die dr bie gekommen bint ,moar ook noa joaren van hulp zins weegs  weer bunt gegoan.

Hellaas bunt ook mensen uut de tied gekommen en poar doar van bunt Rieks Ahuis ,Jan Dekker en Harrie Hulzebosch.

Moar dat is ok de molle van het leaven dr komt luu en zie goat weer, as de molle kon proaten dan haw een kraante zo dik as een telefoonboek.

De mulders die de molle in bedrief hebt e had ,kommen  allemoal nog wel te sproake.

Doarumme wille wie dat telefoonboek niet in iene keer in de kraante zetten ,moar pakken wie dr elke keer een blagie uut.

Tegen die tied dat alles in de kraante hef e stoan ,kan ik dialect schrieven en juluu mien krabbels leezn.

Vulle starkte met leezn en ai dr schik van hebt komt is an as de molle dreijd buij ait  welkom .

Vuur een vertaling kuij ook bie die maalmoezen terecht.

Groeten en good goan

Namens de stichting en de mulders van Molen de Star.

Terugblik 2015

Ingezonden op 4 januari, 2016 om 4:15 pm

Iedereen de beste wensen voor 2016 gewenst namens het bestuur en alle vrijwilligers van Molen De Star. Afgelopen zondag was de traditionele Nieuwjaarsborrel bij Molen De  Star. Met ongeveer 30 vrijwilligers is het nieuwe jaar op gezellige wijze ingeluid met een draaiende molen op de achtergrond.

Hieronder een korte terugblik wat er zoal is gebeurd in 2015 bij Molen De Star:

  • ca 640 uur was er minimaal 1 molenaar aanwezig over 109 dagen/dagdelen.
  • ca 450 uur is er gedraaid, waarbij in totaal 12,5 ton graan is gemalen (mais, tarwe en spelt).
  • Diverse onderdelen ruwoliemotor zijn schoongemaakt en definitief afgelakt.
  • Onderhoud molen heeft bestaan uit het wassen van alle kammen met bijenwas en diverse kammen vastgezet. Uiteraard is waar nodig de molenonderdelen gesmeerd.
  • Verder zijn de roeden geschuurd en opnieuw geschilderd door de molenmaker Doornbosch. Daarbij is vanaf de askop tot de 1e heklat de roeden wit geschilderd, dit is de kleurstelling die de molen vroeger ook gehad heeft.
  • In de laatste 3 maanden is het westkoppel losgelegd. Hierbij is zowel de ligger als de loper opnieuw gebild en dieper uitgehaald. Verder is de loper gebalanceerd met ijzer. De meelring is opgehoogd zodat deze weer gelijkmatig is.
20160103_142921 - kopie 20160103_142930 - kopie

Top