Van de molenaar

Werkzaamheden Molen De Star te Balkbrug van half december 2017 t/m januari 2018.

Ingezonden op 10 augustus, 2018 om 3:03 pm

Het is al even geleden, maar in december / januari hebben werkzaamheden plaatsgevonden in de molen door molenmaker Doornbosch uit Adorp (Groningen). Onderstaand een verslag met een aantal foto’s hiervan door Detlef ter Haar.

Medio december 2017 zijn de werkzaamheden gestart en is de molen voorlopig stilgezet.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van 5 ondertafelementdelen op de stenen muur en het maken van 6 nieuwe sloffen onder de achtkantstijlen waar dat van toepassing is. Omdat het een tweedehands achtkant uit Deventer is, zijn er nog sporen te zien dat het achtkant is ingekort in 1882 door inkepingen in de achtkantstijlen van de korbelen en de bintlagen. Dit willen we zoveel mogelijk behouden, omdat het onderdeel is van de geschiedenis van Molen De Star.

Allereerst zijn de balken onder de liggers op de maalzolder op 4 plekken gestut om zo geen problemen te krijgen met de ligging van de stenen (uit het waterpas). Daarnaast is op de steen/stellingzolder de onderste bintbalken gestut en zijn stempels geplaatst onder de korbelen tussen de achtkantstijlen en de bintbalken. Hierdoor wordt voorkomen dat er ongewenste zakkingen plaatsvinden.

In eerste instantie zijn stukken van het ondertafelement op 5 plekken er tussen uitgezaagd. Vervolgens zijn de onderste stukken van de achtkantstijlen per achtkantstijl afgezaagd en kunnen de ondertafelementdelen hieronder ook verwijderd worden. De volgende stap is om te controleren of er niet meer aantasting is van ongedierte aan de achtkantstijlen. Gebleken is dat dit gelukkig meevalt.

Daarna zijn de nieuwe ondertafelementdelen geplaatst, inclusief nieuwe sloffen onder de achtkantstijlen. Hiermee wordt zelfs nog iets teruggebracht van voor de verplaatsing. Op de oude plek van de molen stonden alle achtkantstijlen op sloffen.

Op 13 januari draaide / maalde Molen De Star weer.

Bijgevoegd een aantal foto’s:

Foto 1: Een blik op de uitgezaagde tafelementdelen aan de westzijde, waarbij de achtkantstijl nog op het tafelement staat.

Foto 2: Een blik op de uitgezaagde tafelementdelen bij de stellingdeur aan de noordzijde.

Foto 3: Nieuwe situatie westzijde met nieuw tafelementdeel tussen de achtkantstijlen en sloffen onder de achtkantstijlen.

Foto 4: Detail van de nieuwe sloffen onder een achtkantstijl.

Foto 5: De molen weer draaiend op 4 mei in het avondschemer.

Foto 6: Nog een foto van de draaiende molen.

20180105_155059-foto 1 - kopie

Foto 1

20180105_155044-foto 2 - kopie

Foto 2

20180113_141614-foto 3 - kopie

Foto 3

20180113_141626-foto 4 - kopie

Foto 4

Molen draaiend op 4 mei in het avondschemer

Foto 5

Voorkant molen

Foto 6

Update ruwoliemotor

Ingezonden op 11 februari, 2017 om 12:16 am

Het technisch verslag van 2016 is geplaatst op de pagina van de restauratie ruwoliemotor.

2017 en terugblik 2016

Ingezonden op 4 januari, 2017 om 9:31 pm

Allereerst de besten wensen van het bestuur en alle vrijwilliger van de molen voor 2017.

Zondag 8 januari is de traditionele Nieuwjaarsreceptie en in 2017 gaan we weer verder waar we in 2016 zijn gebleven.

Wanneer we terugkijken op 2016 hebben we weer een mooi molenjaar gehad. Na de zomer veel zaterdagen met weinig of geen wind gehad helaas. Dit heeft geresulteerd in 360 draaiuren waarbij ca. 9000 kg graan is gemalen. In totaal is ca. 540 uur één of meerdere molenaars aanwezig geweest.

Verdere werkzaamheden aan de molen zijn:

  • Westkoppel is aangepast. Na het billen van de ligger en loper in 2015 is in 2016 het balansprobleem opgelost en is de kuip en toebehoren aangepast naar het noordkoppel. Dit is de enigste originele kuip die nog in de molen aanwezig is.
  • Reparatiewerk aan touw buil en zeiltouwen.
  • Er is een staalkabel om de vang gemaakt als extra beveiliging.
  • Motor en andere onderdelen zijn afgelakt en vervolgens zijn alle onderdelen weer geplaatst. Daarnaast zijn er diverse onderdelen gemaakt voor de motor.

Molen De Star en de feestdagen

Ingezonden op 21 december, 2016 om 2:41 pm

Aangezien de feestdagen buiten de normale openingstijden van de molen en de winkel vallen, zijn er geen wijzigingen hierin.

Wel zal de molen maandag 26 december op Tweede Kerstdag vanaf 13.30 geopend zijn en draaien / malen. Verder is de molen uiteraard te bezoeken als de molen in de Kerstvakantie draait.

Het bestuur en alle vrijwilligers van Molen De Star wensen iedereen fijne feestdagen!

Extra openingstijden molen De Star ivm vakantie

Ingezonden op 2 augustus, 2016 om 5:56 pm

Ivm de vakanties is het mogelijk dat de molen ook op andere dagen draait dan de normale openingstijden. Mocht U de molen zien draaien dan is het mogelijk om de molen te bezoeken. In ieder geval zal de molen de komende komende drie woensdagen (3, 10 en 17 augustus)  draaien van 13.30 – 17.30 en is dan te bezichtigen.

 

Hut veerde stukkie

Ingezonden op 2 augustus, 2016 om 2:08 pm

De Molle en aandere vertelsels. De sommer is in de Balk an e kommn, en hef meer met e bracht dan allinnig vakaansiegangers. Noe de daagn laank bunt en de nachtn kort en de temperatuur hoaste niet meer onder de vieftien groaden kump, kriej ook ongewenst bezuuk op de molle. As de vakaansiegangers noa bezuuk an de molle weer veur de tente zit pannnekookn bakkn onder het genot van een pilsie ,kump op de molle aander volk veur de dag.

Waij ok probeerd umme die gasten buutn de deure te hoaln ,en wie doot dr een bulte an kuij ait niet veurkommn ,dat asse wie ok weer op de keet an bunt en rust op de molle is weder ekeert dat er aander volk op verkenning giet umme te zeen wat de pot schaft. As molder kan ik wa begriepn aij buutnkaant van de deure met volle meuijte met krummels oen kossie bie mekare mut scharrln onder waakend oog van ooievaar en buuzerd, en biej wieze van sprekn an de aandere kaante van de deure de speklappn kant en kloare ligt, daij toch is aan de binnenkaante van die deure wilt kiekn.

Moar moezen bunt geliek an manegers heij ze binnen de deure , trek ze geliek alles op de kop dan pissn en scheitn ze de boel onder , en dan moar kiekn wat ze nog meer kunt verstiern. Doar kuij as molder better niks met van doen hebbn .

Noe heij as molder een paar meugelikheden um dat soort gastn de baze te bliem. Met bastens vulle geduld en een dik stuk holt kuij prebeern umme dr gestampte muussies van te maakn.

Noe hew ok wa van die moezenknipn , de kunst doar van is daij op die knippe iets lakkeders legd dan wat al in de molle ligt. Woarumme zoij met gevare veur oen leam iets van de knippe pakn ,aij dartig centimeter vearderop rustig uut een zak pakt ,zonder stekkende koppiene.

Vrogger mog ie as molder de moezen iets te drinken an bieden,met al dat maal kriej eigenlik toch wa een dreuge bek. De stelling was toen vrettn was dr genog , noe nog wat te zoepen. En de moezen waren doar merakels met eens, ze zeupen zich te barsten.

De eerlikheid gebud mie te zeggn dat het wel een dat hut wel een koppig draankie was, met as ingredient cyancaly. Veurdeel doar an ze raakn dr moar niet an ewend de loekn gunnen gleiek dichte en as molder hoef ok niet meer te zuukn woar ze kapot egoane bunt ze laagn gewon bie hut schutteltie met het draankie.

Um dat draankie ok wel wurden gebruukt veur den lastige buurman of aander volk woer ie hut niet mee eens konnen worden , is het verboden en maij niet meer gebruukn. Met dat spul van noe ,muttn ze zich vief of zes kear zat vrettn met as gevolg ze bunt ziek zwak en misselijk veur dat de batterije endeluk leug is. En bie het an kaante maakn van de molle kom ie overal van die uutgetelde gasten tegen.

Moar wie hebt in de molle de boel noe mooi onder controle , en hebt de stelregel de molle is oons nus en dat loaten wie niet bevuilen .

Geslaagde Molendagen

Ingezonden op 24 mei, 2016 om 8:57 pm

14 en 15 mei was het Nationaal Molenweekend in Nederland. Molen De Star heeft op beide dagen meegedaan.

Op zaterdag werden er broodjes gebakken o.l.v. Pieter Ubels die door de mensen geproefd en gekocht konden worden. Er zijn zo’n 700 bolletjes gebakken die aan het eind van de dag allemaal op waren. We hebben zo’n 200 – 300 mensen mogen begroeten.

De molen heeft gedraaid van 8.30 tot 17.30 en in totaal 600 kg gemalen. Op zondag heeft de molen gedraaid van 12.00 tot 17.30 en is er 500 kg mais gemalen zonder verdere activiteiten. Daarnaast 70 tot 80 bezoekers mogen ontvangen.

Al met al een geslaagd molenweekend met een leuk aantal bezoekers en voldoende wind.

IMG_3335 - kopie IMG_3199 - kopie
IMG_3235 - kopie

De molle en aandere vertelsels,

Ingezonden op 18 april, 2016 om 8:17 pm

De veurege keer hew al eem kennis met mekare emaakt.

Noe we mekare wat better kent , en de luu veurgesteld bunt die wat met de molle van doen hebt begunnen wie met iene van de vertelsels.

Zo as het vrogger gunk ,giet vandaage de dag niet meer.

Een groot verschil met de mulders van vrogger en noe is de tied diej in de molle deur bracht.

Daij vrogger daagn zaatn te wachtn op wind, met een bult zoad op zolder dat dr deur mos kump noe niet vulle meer veur.

De grootste problemen van noe bunt, oale koffie zonder koeke en koale vuute.

Dat probleem spult allinnig op zoaterdag ,en de rest van de wekke is het dik veur mekare.

Gung er vrogger op een goeijen lange dag twie of drie ton zoad  onder de stien deur , wurt noe thuus trots tegen moeders de vrouwe verteld dat ze wel vief en zeuventig kilo gemalen hebt in drie uur tied.

Wie hef het dan better veur mekare, de mulder van vrogger of de vrijwillig mulder van noe?

Toen was een gezegde bie de mulder en zonen heij grote batsen en lage lonen.

Dat vrogger alles better was geleuve ik niks van ,ging toen die tied de laampe van de mulder met vief en zestig joar met stoflongen uut, noe kump de mulder van vief en zestig joar met de motor noar de molle.

Doarumme nooit tevulle achterumme kieken, dat scheld een stieve nekke en een aanvaaring met een boom.

An de Balk bunne wie op molle bliede met dissen tied, al het mooie kunnen wie juluu loaten zien en de narigheid van toen hew dr niet bie.

Al blif het prachtig um te zien hoe de luu noe op buienradar mut kieken om te zien dat het buuten prachtig weer is.

Een echten mulder kan zo oe verteln wat het weer giet doen, zo daij op huus an kunt zonder dat ie de pokkel nat kriegt.

Ik zolle zegn kompt is op de molle kieken, ie bunt aijt welkom.

Groeten en totn volgende keare.

Bert de Ruiter

Werkzaamheden westkoppel

Ingezonden op 13 maart, 2016 om 1:10 pm

Sinds vorig jaar september zijn we werkzaam om onze koppel stenen voor de tarwe weer goed te laten functioneren.

Hiervoor is de ligger vlak gemaakt en opnieuw gescherpt (billen) en de loper is bijgewerkt. Alleen de steen bleef vervelend doen met balanceren. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat de loper op een kogel rust en dat is niet erg stabiel (vergelijk het met staan op een bal o.i.d.). Dit moet nog opgelost worden door een nieuwe kogel met plaatje erop of een volledige andere methode.

Verder is besloten om de steenkuip en toebehoren aan te passen naar de originele steenkuip die bij de molen hoort. Alleen het noordkoppel heeft nog de originele kuip, voor het zuid- en westkoppel zijn in 1975 nieuwe kuipen gemaakt. Dit vormt dan ook de basis voor de steenkuip voor het westkoppel.

Onderstaand een aantal foto’s waarop een aantal onderdelen al aangepast zijn, kaarbomen, stofbalken, schuddebak, bok voor het zakgoed en de stofplank is fraai afgewerkt.

?????

Nieuw uiterlijk steenkuip westkoppel

?????

Nieuw uiterlijk steenkuip westkoppel

?????

Nieuw uiterlijk steenkuip westkoppel

Nieuw in de winkel!

Ingezonden op 13 maart, 2016 om 12:26 pm

In de molenwinkel is het assortiment uitgebreid met 3 soorten compleetmixen (alleen water toevoegen):

  • Volkoren Broodmix
  • Boerenmeergranen Broodmix
  • Mais Broodmix

Elk soort is verkrijgbaar in 1kg pakken, goed voor twee broden van 500 gr..

Top