Restauratie ruw-oliemotor

In 2012 heeft Molen De Star meegestreden om de Molenprijs 2012 van Vereniging de Hollandsche Molen in de wacht te slepen. Uiteindelijk hebben we niet gewonnen met het project ” De Maalstoel”. De bedoeling was om op de begane grond weer een koppel stenen in ere te herstellen (Maalstoel) en deze aan te drijven met een ruwolie-motor. Dit was de situatie die rond 1936 aanwezig was en waar we naar toe willen. Op deze manier kunnen mensen die niet naar boven kunnen of durven het maalproces ook zien.

Besloten is om toch door te gaan met het genoemde plan en als vervolg hierop is eind 2012 een ruwolie-motor aangeschaft van het fabrikaat Ruston, merk 6HR uit 1936 van 28 pk. Deze motor is voor een groot gedeelte compleet, maar zal wel behoorlijk gereviseerd moeten worden. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen.

Op 28 december 2012 is de dieselmotor afgeleverd bij de molen.

2013:

 • Alle onderdelen zijn geschuurd en schoongemaakt en verwijderd van de motor.
 • De carrosserie van de motor is schoongespoten.
 • Inventarisatie van de aanwezige onderdelen en welke onderdelen nog erbij moeten komen.
 • Eerste onderdelen (zuiger met toebehoren) zijn ter revisie weggebracht naar een specialistisch bedrijf.
 • Tekening gemaakt voor het motorhok.

2014:

 • Verder reviseren onderdelen (cilinderkop).
 • De motor weer in elkaar gezet ter controle welke onderdelen nog ontbreken.
 • Eerste contacten gelegd met magazijn in Engeland met onderdelen Ruston.
 • Vrijwilliger heeft zich aangemeld om ontbrekende onderdelen te maken.
 • Schilderen van onderdelen.
 • Nog een aantal mensen gevonden voor informatievergaring

2015:

 • Controle verstuiver bij een externe persoon, aangezien de verstuiver een ander type is dan de motor.
 • Moeren en bouten schoongemaakt van de motor.
 • 1e plannen voor storten betonblok onder motor.
 • Bekisting gemaakt
 • Alle onderdelen weer verwijderd t.b.v. schilderwerk
 • Motor in grondlak gezet en afgelakt met groene kleur.
 • Nalopen lagers en pakking maken.
 • Schoonmaken compressor.
 • 1e contacten voor bouw motorhok.
 • 1e bies geschilderd

2016:

 • Er zijn afspraken gemaakt met een bouwkundig bureau om ons te assisteren bij het bouwen van het Motorhok (denk aan maken plan van aanpak voor aanvraag bouwvergunning, bouwkundig advies en tekeningen). Hiervoor zijn contacten gelegd met de RCE, gemeente en Landschap Overijssel (eigenaar grond waar molen op staat) om te zien of er bezwaren te verwachten zijn. De uitkomsten hiervan lijken positief voor het toekennen van een bouwvergunning.
 • Dezelfde motor is gevonden bij een verzamelaar in Oudleusen. De ontbrekende onderdelen van de motor zijn daar bekeken en opgemeten. Van daaruit is besloten om de onderdelen zelf te gaan maken.
 • 2e bies van de motor is geschilderd.
 • Alle beschikbare onderdelen zijn weer aangebracht op de motor.
 • De eerste ontbrekende onderdelen zijn gedraaid.
 • De meeste aanbouwdelen zijn voorzien van kartonnen pakkingen.
 • Er is een siliconen pakking gemaakt tussen de cilinderkop en de cilinder.
 • Het maken van een startlonthouder en lonthouder.
 • De passing van de krukaslagers is gecontroleerd met blauwsel en aangepast.
 • De afstand tussen de zuiger en cilinderkop is gecontroleerd  en de juiste maatvoering aangebracht.
 • Het water spruitstuk voor het koelwater is gemaakt.
 • Er is een vracht aan informatie over de motor gecontroleerd wat voor onze motor  van toepassing is en op papier gezet.
 • De oliesmeer pomp is nagekeken en afgesteld en voorzien van ontbrekende delen.
 • De zuiger smeerpunt is voorzien van een kogelklep en aangesloten op de oliesmeerpomp.
 • Er zijn verschillende aansluitingen opgezuiverd en van een aansluiting voorzien.
 • Een vrijwilliger heeft voor ons verschillende gereedschappen en onderdelen op het internet opgezocht , besteld en geleverd.
 • Er zijn verschillende onderdelen uit Brabant gehaald enkele zijn geschikt  voor onze motor.
 • De verstuiverlekbak is pasgemaakt en geplaatst.
 • Er is een brandstof kogelkraantje schoongemaakt en geplaatst.
 • De verstuiver is ingeruild voor een gereviseerd exemplaar.
 • Er zijn 2 Ruston fabrieks logo’s gekocht voor op de motor.
 • De brandstofpomp is op werking gecontroleerd en geplaatst.
 • Er zijn verschillende ontbrekende bouten en moeren gevonden, schoongemaakt en geplaatst.
 • Er zijn verschillende asjes voor het brandstofsysteem gemaakt en geplaatst.
 • Er zijn contacten gelegd en bezocht in Winterswijk(GLD) ,Nuis (GR) ,Zwartsluis (OV, ) Oudleusen (OV) ,Facebook Veulen (NBR) en Bergentheim (OV) voor de voortgang van zaken.
 • Er zijn verschillende aansluitflensen gesneden bij Dunnewind in Ommerkanaal.
 • Er is ijzerwerk bij Van der Most in Slagharen aangeschaft om de motor te completeren.

Motor d.d 28-12-2012

Motor d.d 28-12-2012

Motor d.d. 06-09-2014

Motor d.d. 06-09-2014

 

Motor d.d. 27-09-2014

Motor d.d. 27-09-2014

Motor d.d. 17-01-2015

Motor d.d. 17-01-2015

 

Motor d.d. 17-01-2015

Motor d.d. 17-01-2015

Motor d.d. 24-01-2014

Motor d.d. 24-01-2014

 

Motor d.d. 11-7-2015

Motor d.d. 11-7-2015

Motor d.d. 11-07-2015

Motor d.d. 11-07-2015

 

motor d.d. 17-7-2016

motor d.d. 17-7-2016

 

2017

 • Luchtstartsysteem gemaakt en gemonteerd.
 • Aanschaf metaaldraaibank voor onder andere het maken van onderdelen voor de motor.
 • Luchtfilter maken en monteren.
 • Kammen gemaakt voor een wiel van de onderaandrijving van de maalstoel.

2018

 • Kammen gemaakt voor een wiel van de onderaandrijving van de maalstoel.
 • Diverse kleine onderdelen gemaakt.

2019

 • Diverse kleine onderdelen gemaakt.
 • Door het jaar heen zijn schetsen gemaakt voor de nieuwe uitbouw en positionering motor en maalstoel. Tekeningen zijn definitief gemaakt door architect en omgevingsvergunning is aangevraagd.

2020

 • Verlening vergunning door gemeente en start bouw motorhuisvesting door aannemer Batterink in juli 2020.
 • Aanpassen bekisting motorblok en bekisting maken voor steunlager in eigen beheer.
 • Afwerken balken voor het dak in eigen beheer.
 • Deurkozijn gemaakt in eigen beheer.
 • Voor de bouwvak is door Batterink beton gestort voor de strookfundering van de muur en poeren voor de vloer en motorblok.
 • Na de bouwvak zijn de muren op hoogte gemetseld en kon de vloer worden gestort.
 • Vervolgens is de bekisting voor het motorblok en het steunlager opgesteld en uitgezet in de uitbouw door vrijwilligers samen met Batterink.
 • Na het storten en uitharden van het beton voor het motorblok is op 5 oktober de motor vanuit de molen op zijn plek in de motoruitbouw gezet door de vrijwilligers. Loonbedrijf Tuin heeft hierbij voor het transport gezorgd, waarvoor onze hartelijke dank. Op voorhand waren alle essentiële onderdelen al verwijderd om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Helaas kregen we het vliegwiel niet om de krukas, dus werd dat uitgesteld tot een later tijdstip.
 • Met hulp van externe vrijwilligers met kennis van oude motoren is het na een aantal pogingen toch gelukt om de krukas door het vliegwiel te krijgen half oktober.
 • 26 oktober was de dag, dat wederom geassisteerd door Loonbedrijf Tuin de krukas met vliegwiel op de motor is geplaatst door de vrijwilligers. Tevens afgesproken dat we ook een beroep kunnen blijven doen op de externe vrijwilligers om de motor weer op te bouwen en af te maken.
 • Vervolgens is door Batterink de motoruitbouw verder afgebouwd door het dak en deur aan te brengen, de muren aan de binnenkant zijn gestuct. Momenteel moeten de ramen nog worden aangebracht en de buitenkant moet nog worden gevoegd.

 

Later meer informatie + foto’s.

 

Top