Info

Introductie

Op deze pagina en subpagina’s vindt u de volgende informatie:

  • Meer informatie over de molen (zie subpagina’s)
  • Nederland Molenland
  • Commissie vrienden van de molen
  • Bereikbaarheid van De Star

    Zomers plaatje van molen de Star

    Zomers plaatje van molen de Star

Nederland Molenland

Overal in het Nederlandse landschap is de molen te zien. We zijn trots op onze molens, ze staan symbool voor de strijd tegen het water. Het zijn de poldermolens, vanaf de vijftiende eeuw in het westen en noorden gebouwd, die het land droogmaalden. Deze historische werktuigen, industriële monumenten, spreken menigeen tot de verbeelding niet alleen door hun fraaie uiterlijk, als oriëntatie in het landschap, maar ook door hun ingenieuze mechaniek.

Molen de STAR

Molen de STAR

Zo’n honderd jaar geleden waren er nog 10.000 molens in bedrijf, voornamelijk polder- en industriemolens. Na de tweede wereldoorlog is de rol van de molen als productiemiddel uitgespeeld. Er zijn er nog ongeveer 1200. De economische argumenten maken plaats voor algemeen landschappelijke en historische overwegingen.
Meer dan 90 procent van de molens is beschermd als rijksmonument. Het instandhouden van molens lijkt vanzelfsprekend, maar de moleneigenaar blijft primair zelf verantwoordelijk. De overheid geeft de noodzakelijke subsidies, omdat het onderhoud van een gerestaureerd exemplaar zo’n €10.000 à 12.000  per jaar kost.

Vrienden van de molen

De commissie ‘VRIENDEN VAN MOLEN DE STAR’ is op zoek naar donateurs. Niet om de exploitatie van de molen te bekostigen, maar om een grotere betrokkenheid te krijgen bij het wel en wee van de molen ‘De Star’. De commissie brengt enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit waarin zij u op de hoogte houdt over de activiteiten in en buiten de molen.

Draagt u ‘De Star’ een warm hart toe, meld u dan aan bij de penningmeester.

H.Hof

Meppelerweg 66
7707 CP Balkbrug

0523-657234

Bereikbaarheid molen de STAR te Balkbrug

bereikmap

Top