Nieuws

PERSBERICHT

Van

Molen De Star – Balkbrug
Molen De Zwaluw – Hoogeveen

en de

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON)

Afdeling 26 Hoogeveen

In het weekend van 12 en 13 mei wordt het Nationale Molenweekend gehouden. Tal van molens in Nederland worden opengesteld voor een bezichtiging. Dit jaar worden de molens De Star in Balkbrug en De Zwaluw in Hoogeveen wereldwijd gepromoot door verbindingen te maken op de korte- en ultrakortegolf met andere molens en radiozendamateurs.
Radiozendamateurs zijn officieel geregistreerd bij het Agentschap Telecom en hebben examens af moeten leggen om radio-zendontvangers te mogen bedienen.

Tijdens het weekend in mei doet de afdeling A-26 Hoogeveen van de VERON mee met deze Nationale Molendag, waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk andere radio zendamateurs in de wereld in contact te komen. Er worden speciale roepnamen, PA6STAR en PA1834MILL gehanteerd, welke herkenbaar zijn op internet en bij zendamateurs in Nederland en daarbuiten. Tijdens deze verbindingen wordt gebruik gemaakt van moderne, soms computergestuurde, radiozendapparatuur met geavanceerde antennes. Niet alleen met de microfoon, maar ook het overbekende morse behoort tot de mogelijkheden. Voor de bevestiging van de verbindingen met de zendamateurs in andere molens wordt een zgn. QSL-kaart gebruikt. Hierop is aan de voorkant een foto van de molen zichtbaar en aan de achterkant worden technische gegevens beschreven. Een QSL kaart moet men zich voorstellen als een soort ansichtkaart.

In het weekend van 12/13 mei worden op zaterdagmorgen 12 mei de zendstations opgebouwd op het terrein aan de Molenweg in Balkbrug en in Hoogeveen aan de van Echtenstraat.

Het thema van de Nationale Molendag is dit jaar: Molenverhalen.
In het kader hiervan wordt vanaf 10.00 uur op elk heel uur een verhaal of een gedicht voorgelezen of in morsecode geseind.

Aandacht zal ook worden gevraagd voor het “Project Maalstoel” van molen De Star. Dit project heeft tot doel: Het terugbrengen in de oude staat van de molen de Star in Balkbrug, zoals die was vòòr 1936. Hiervoor heeft het bestuur van de molen zich opgegeven voor een nationale prijsvraag van de BankGiroloterij.

De besturen van molen De STAR en molen De Zwaluw en de afdeling Hoogeveen nodigen belangstellenden van harte uit om op zaterdag 12 mei vanaf 10.00 uur een bezoek te brengen aan deze molens. Het geheel duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Namens het bestuur van molen De Star in Balkbrug
Namens de Stichting Korenmolen De Zwaluw in Hoogeveen
Namens het bestuur van de VERON Hoogeveen

Joop van der Does, PA3JD, De Roerdomp 44, 7701 RP Dedemsvaart.

Tel 0523-234112 of 06-18076041.

pa3jd@veron.nl

bijlage:
QSL kaart Molen De Star

QSL kaart Molen De Zwaluw

PA6STAR FF_PA1834MILL_1

Op deze pagina worden de jaarverslagen geplaatst zodat een indruk wordt verkregen van de bestuurlijke activiteiten en de activiteiten rondom de molen die hebben plaatsgevonden.

Top