Natuurwerkgroep de Reest

Steenmarter en de cameraval

Een ander doel voor onze cameraval is het vastleggen van nachtdieren. In eerste instantie de das. Maar eerst thuis uitproberen. Dat is makkelijker. Experimenteren met de mogelijkheden. Bij mijn composthoop ligt regelmatig spul naast de bak. Wie doet dat toch?…
Lees meer

Vogeltrek deel 2

De wintergasten komen er aan, we denken dan aan zwanen en ganzen, lijsterachtigen en vinkensoorten. Afgelopen week zijn er bij Falsterbo, de oversteek van Zweden naar Denemarken al veel vogelsoorten geteld, zoals   Kolgans 41.000 Sperwer 500 Kraanvogel 2.700 Graspieper 2.200…
Lees meer