Algemeen

Niet nader bepaald onderwerp.

Steenmarter en de cameraval

Een ander doel voor onze cameraval is het vastleggen van nachtdieren. In eerste instantie de das. Maar eerst thuis uitproberen. Dat is makkelijker. Experimenteren met de mogelijkheden. Bij mijn composthoop ligt regelmatig spul naast de bak. Wie doet dat toch?…
Lees meer

Vogeltrek deel 2

De wintergasten komen er aan, we denken dan aan zwanen en ganzen, lijsterachtigen en vinkensoorten. Afgelopen week zijn er bij Falsterbo, de oversteek van Zweden naar Denemarken al veel vogelsoorten geteld, zoals   Kolgans 41.000 Sperwer 500 Kraanvogel 2.700 Graspieper 2.200…
Lees meer

Heidegebied De Haar

In de hoek Nieuwe Dijk-Hoofdweg ligt een mooi heidegebied waar we de werkgroep Landschapsbeheer al heel wat uren heeft gewerkt. Opslag verwijderen, houtwal terugzetten en luwteplekken maken voor insecten. Dat laatste houdt in dat in de bosrand een inham wordt…
Lees meer