Landbouwgewassen in het Reestdal 2016-2017

Al behoorlijk wat jaren zaaien we op mooie plekken in de omgeving van Oud-Avereest (oude) landbouwgewassen in. We hebben infopaneeltjes gemaakt die we er dan bijzetten. Het seizoen 2016-2017 is in november gestart met het zaaien van winterrogge en spelt. In het voorjaar van 2017 komen daar nog zomergerst, boekweit en haver bij. Bovendien zaaien we op meerdere plekken nog akkerflora in.