Landbouwgewassen in het Reestdal 2018-2019

Sinds 2009 zaaien we op mooie plekken in de omgeving van Oud-Avereest (oude) landbouwgewassen in. We hebben infopaneeltjes gemaakt die we er dan bijzetten. Het seizoen 2018-2019 is in oktober gestart met het zaaien van spelt. In het voorjaar van 2019 komen daar nog zomergerst, zomertarwe, boekweit en haver bij. Bovendien zaaien we op meerdere plekken nog akkerflora in.