Werkgroepen

De NWG heeft 2 belangrijke werkgroepen en wel de werkgroep “landschapsbeheer” en de “vogelsectie.

Vogeltrek deel 2

De wintergasten komen er aan, we denken dan aan zwanen en ganzen, lijsterachtigen en vinkensoorten. Afgelopen week zijn er bij Falsterbo, de oversteek van Zweden naar Denemarken al veel vogelsoorten geteld, zoals   Kolgans 41.000 Sperwer 500 Kraanvogel 2.700 Graspieper 2.200…
Lees meer