Archief per Dag: 9 oktober 2020

Vogeltrek deel 2

De wintergasten komen er aan, we denken dan aan zwanen en ganzen, lijsterachtigen en vinkensoorten. Afgelopen week zijn er bij Falsterbo, de oversteek van Zweden naar Denemarken al veel vogelsoorten geteld, zoals¬† ¬†Kolgans 41.000 Sperwer 500 Kraanvogel 2.700 Graspieper 2.200…
Lees meer