Agenda tot en met juni 2019

Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies, wandelingen, dialezingen, werken in het landschap en nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden vrij toegankelijk. Bij dialezingen vragen we wel bij het verlaten van de zaal een kleine tegemoetkoming in de onkosten. De diapresentaties worden gehouden in het Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.  Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

Donderdag 28 februari 2019 : Vrijwilligersavond

Gezellige avond met de vrijwilligers van de werkgroep landschapsbeheer en de vogelsectie. Deze twee groepen, onze meeste actieve leden, ontvangen een uitnodiging van het bestuur. 

we werken met de beugelzaag

Zaterdag 09 maart 2019 : Werken in het landschap

De laatste werkmorgen van dit winterseizoen. De werkplek is deze morgen de houtwal vlak bij Den Huizen. Iets meer dan de helft hebben we een paar jaar geleden afgezet. Met succes, want de bomen en struiken zijn al weer behoorlijk uitgelopen en de vegetatie wordt al weer dichter. Op deze morgen nemen we weer een flink deel van de oude opslag onder handen. Verzamelen in De Wheem om 08.45 u. Daarna naar de werkplek.

 

 

 

 

 

 

dialezing over het laatste oerbos van Europa

 Dinsdag 19 maart 2019:  Dialezing over (roof)vogelleven in het laatste oerbos van Europa

 Bialowieza aan de Pools-Wit-Russiche grens is een van de weinige overgebleven laaglandoerbossen van enig formaat in Europa. Met dit soort bossen moet Europa ooit vrijwel geheel bedekt zijn geweest en veel vogelsoorten in Bialowieza leven dus in een omgeving waarin ze zijn geëvolueerd en duizenden jaren hebben geleefd. Van de andere kant leven veel vogels in Nederland in een landschap dat behoorlijk nieuw voor ze is en bovendien voortdurend en in snel tempo verandert. Sinds 1978 onderzoekt Willem van Manen roofvogels in Nederland en in 2002 heeft hij de kans gehad om er een jaar vrij rond te lopen in het anders niet toegankelijke oerbos om daar de roofvogels te onderzoeken en om er achter te komen of er verschillen bestaan tussen hun leven daar en hun leven hier. De uitkomsten waren verrassend, maar vertelt Willem : ´Ik was vooral onder indruk van het bos met zijn eeuwenoude bomen, prachtige voorjaarsflora en de prachtig op elkaar ingrijpende mechanismen van het ecosysteem´. In 2017 stond het Bialowieza National Park in het nieuws omdat de Poolse regering van plan zou zijn om grote delen van het oude bos te kappen.

De avond begint om 20.00 u. en wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook voor niet leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige bijdrage.

Donderdag 28 maart 2019: Ledenvergadering

We houden onze jaarvergadering altijd in De Wheem in Oud-Avereest. Aanvang 20.00 u. Leden van onze vereniging ontvangen van te voren een uitnodiging voor deze avond, samen met het verzoek om de contributie van 2019 over te maken. Alles wordt duurder, maar een lidmaatschap van de natuurwerkgroep de Reest niet. Voor een minimumbijdrage van 10 euro steunt u ons werk en activiteiten. Het jaaroverzicht 2018 maakt op deze avond wel duidelijk, dat we ook echt een werkgroep zijn. We waarderen uw komst!

Zaterdag 13 april 2019 : Afsluiting werkseizoen werkgroepen landschapsbeheer

De vrijwilligers van de beide groepen landschapsbeheer krijgen van Landschap Overijssel en de natuurwerkgroep een excursie en een lunch aangeboden. Voor de vrijwilligers volgt meer info.

 

blauwborst

 Zaterdagmorgen 20 april 2019 : Vogelexcursie naar de Engbertsdijksvenen

 In dit voorjaar bezoeken we weer een vogelrijk gebied in de regio. Wat dacht je van de Enbertsdijksvenen? Dit gebied ligt ten oosten van Westerhaar en is een internationaal wetland en bovendien één van de grootste hoogveengebieden van West- Europa. Voor vogelliefhebbers is een zeer interessante locatie. Als de berken hun frisgroene kleur beginnen te krijgen is het tijd voor boompieper, blauwborst en roodborsttapuit. Vorig jaar broedden twee paartjes kraanvogels in het gebied!  De talloze veengaten vormen het biotoop voor geoorde fuut,dodaars, zomertaling, waterral, watersnip en nog veel meer. Wel eens een grauwe klauwier gezien ? Of een jagende grote zilverreiger ? We beloven natuurlijk niks, maar de kans op een prachtige vogelmorgen is natuurlijk heel groot. Pak je verrekijker en ga mee. Je moet je dan wel even aanmelden. Dat kan via de mail bij Johan Tinholt : tinholtmaas@gmail.com

Je krijgt dan meer info.

 

 

 

dwalen over het Dwingelderveld

Zondagmorgen 28 april : Langeafstandswandeling rondje van 21 km Dwingelderveld

Dit is een superwandeling door één van de mooiste natuurgebieden van ons land. De route gaat vooral langs de randen van het immens Dwingelderveld. Vanuit Spier lopen we via het natte Holtveen richting de Kraloërheide. Links van ons struweel en opslag van jeneverbes, braam en meidoorn. In deze tijd van het jaar barst het hier van het vogelleven. Adders liggen te zonnen in de randen van de heide. We houden steeds een prachtig uitzicht op de heide aan onze rechterhand. Vliegen daar kraanvogels? Een zandpad brengt ons bij de heide van Benderse. Hier komen we aan bij de het gloednieuwe complex met schaapskooi, uitkijktoren en een klein infocentrum. We hebben dan ongeveer 10 km gelopen. Tijd voor een (sanitaire) stop. Zwervend langs de randen van de Anserdennen komen we in de buurt van de Davidsplassen. Ook hier weer een magnifiek uitzicht op de vlakte die hier Dwingelose heide heet. We passeren de vogelkijkhut en lopen richting de radiotelescoop. Na een korte pauze ( we hebben dan 16 km gelopen) volgen we de oude verbindingsweg en passeren het Noorderveld waar boerderij Schoongelegen moest wijken voor nieuwe natuur. Het fietspad brengt ons na 21 prachtige kilometers weer op de parkeerplaats bij de boslounge in Spier. Heb je zin om mee te gaan ? Meld je dan aan via de mail bij Jan Dijkema : jan.dijkema@gmail.com

Je krijgt dan meer informatie

plantenwereld langs het Vlinderommetje

Zondag 26 mei 219 Korte wandeling : Vlinderommetje Zuidwolde 7 kilometer

 In november 2018 vertelde Joop Verburg, voorzitter van de natuurvereniging Zuidwolde, in zijn diapresentatie over het ontstaan van het Vlinderommetje. Deze wandelroute begint bij de Vlindertuin aan de rand van Zuidwolde en gaat via een ecologisch beheerd landschapspark naar kleinschalig weide- en bosgebied. Vervolgens door het historische essenlandschap van Steenbergen naar het Faliebergbos en weer terug naar de vlindertuin. Juist in deze tijd zul je je verbazen over de rijkdom aan planten en vlinders langs de route. Je moet je wel aanmelden als je mee wilt. Dan kan via de mail van de natuurwerkgroep : nwgdereest@gmail.com. Je krijgt dan meer informatie.

 

 

meer ruimte voor de Regge in de Archemermaten 2012

Juni 2019 Excursie : zwerven langs de Regge en door de Archemermaten

Datum later op de website en via de mail.

 Met Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, duiken we de Archemermaten in. Een paar jaar gelden is de Regge ´verbouwd´ tot een dynamische rivier die weer meanderend door het landschap stroomt. Op veel locaties heeft de rivier veel meer ruimte gekregen, zijn locaties gecreëerd voor waterberging en is het landschap voor flora en fauna aantrekkelijker geworden. De Archemermaten is eigendom van Landschap Overijssel en niet toegankelijk. Maar tijdens deze avondexcursie mogen wij rond kijken. Jacob vertelt over de grote variatie aan natuur in het gebied. Oude Regge-armen, rivierduinen, dotterbloemhooilanden, meidoornstruweel, het is er prachtig. Misschien zien we de ijsvogel of de grauwe klauwier en kunnen we genieten van de karakteristieke flora van de schrale hooilanden. Dit wordt een prachtige avond. Als je mee wilt moet je je opgeven. Dat kan bij Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com .Je krijgt dan meer info. Het gebied ligt vlak bij de stuw van Archem.