Voorjaarsavond zwerftocht op 29 mei door de Archemermaten

Woensdagavond 29 mei 2019 Excursie : Zwerven door de Archemermaten

Met Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, duiken we de Archemermaten in. Een paar jaar gelden is de Regge ´verbouwd´ tot een dynamische rivier die weer meanderend door het landschap stroomt. Op veel locaties heeft de rivier veel meer ruimte gekregen, zijn locaties gecreëerd voor waterberging en is het landschap voor flora en fauna aantrekkelijker geworden. De Archemermaten is eigendom van Landschap Overijssel en niet toegankelijk. Maar tijdens deze avondexcursie mogen wij rond kijken. Jacob vertelt over de grote variatie aan natuur in het gebied. Oude Regge-armen, rivierduinen, dotterbloemhooilanden, meidoornstruweel, het is er prachtig. Misschien zien we de ijsvogel  en kunnen we genieten van de karakteristieke flora van de schrale hooilanden. Dit wordt een prachtige avond.

grauwe klauwier

Van Jacob kregen we nog de volgende info:

´In 2013 is door (toen nog) Waterschap Regge en Dinkel, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten invulling gegeven aan de inrichting van een groot klimaatbuffer project. Natuur, maar ook landbouw en woonkernen profiteerden van een nieuwe inrichting en een inrichting van de Regge die beter is toegerust op de 21e eeuw. De inrichting is niet helemaal nieuw overigens, want de Regge kwam over grote delen weer op de plek te liggen waar deze rond 1900 ook stroomde. De Archemermaten was een van de eerste delen langs de Regge die zijn ingericht. We zullen hier 6 jaar na de inrichting naar de eerste ontwikkelingen kijken en tegen het licht houden wat goed gaat en misschien ook beter kan. Nog steeds is het gebied niet helemaal ingericht; een nieuwe stuw moet nog worden aangelegd.

Kijkscherm aan de westkant van de Archemermaten

Het gebied Archemermaten oogt misschien nog wat kaal, maar kent al bijzondere soorten. Zo komt de boomkikker er voor en heeft de grauwe klauwier al meerdere keren geprobeerd te broeden. Ook hebben plaatselijk de eerste soorten van dotterbloemhooiland zich gemeld.´

Als je mee wilt moet je je opgeven.  Dat kan bij Jan Dijkema: jan.dijkema@gmail.com .Je krijgt dan meer info. Het gebied ligt vlak bij de stuw van Archem. Leden gaan voor, het maximum aantal deelnemers is beperkt.