Wij zijn blij met 515,05 euro uit de Rabo Club Support

De Rabo Club Support 2022 is weer afgelopen. Wat deden er een verenigingen, stichtingen en andere vormen van organisaties mee.  Je vraagt je dan af of we nog wat aandacht krijgen in die hele lange rij. Die zorg bleek ongegrond.  We ontvingen een prachtig bedrag van meer dan 500 euro !  Daar spreekt waardering uit.  De besteding van dit jaar gaat naar een belangrijk doel: vergroting van de biodiversiteit. Dat doen we in het Reestdal door het inzaaien van akkerranden, stroken met oude gewassen en het realiseren van natuurakkers.  We zijn samen met Landschap Overijssel in 2009 begonnen met het inzaaien van vier stroken granen en boekweit op de Zuidberg, een mooie bolvormige es langs het kerkenpad achter de Reestkerk op Oud-Avereest.  Landschap Overijssel zorgde voor de granen en het bewerken van de grond, wij maakten vier infopaneeltjes. Dat was 12 jaar geleden.

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het project aardig uit zijn jasje gegroeid.  In het komende groeiseizoen zaaien we op 13 locaties akkerkruiden,  boekweit, spelt, zomerrogge, zomertarwe, zomergerst en haver in,  bijna allemaal op plekken langs wandelroutes in de buurt van Oud-Avereest.  We gaan een aantal infopaneeltjes vervangen. De aanschaf van akkerkruidenmengsels kost veel geld. Die 500 euro worden dus goed besteed. Dank voor uw steun !