Broedseizoen kleine nestkasten 2022.

Onze vogelsectie heeft meer dan 300 kleine nestkasten in beheer. De meeste kastjes hangen in terreinen van Landschap Overijssel.  Vrijwilligers controleren in het broedseizoen de kasten op eieren en uitgevlogen vogels. Een aantal soorten worden geringd.  

jonge pimpelmezen

Het was dit jaar weer een jaar met grote tegenstellingen. De nestkasten in 6 van de 12 routes waren redelijk tot goed bezet de overige 6 routes hadden grote verstoring. Daar zijn geen of nauwelijks jonge vogels groot geworden. Van de 345 nestkasten zijn er van 201 gegevens, deze kasten hangen op de routes met weinig of geen verstoring. Van de 201 waren er 136 bezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van deze 136 nestkasten zijn:

Vogelsoort eieren Uitgevlogen jonge vogels
Koolmees 519 414
Pimpelmees 382 296
Bonte Vliegenvanger 171 138
Boomklever 14 14
Totaal 1086 862

Een aantal van deze vogels is geringd voor wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten van het ringen:

Vogelsoort Adult Juveniel terugvangst
Koolmees 12 52 2
Pimpelmees 8 61 3
Bonte Vliegenvanger 2 92 2
Boomklever 1 14
Totaal 23 219 7

De nestkasten op routes waar dit jaar grote verstoring was worden ook voorzien van marterkorfjes.

November  2022

Judith Schmidt, coördinatie vogelwerkgroep

Meer weten over dit werk of interesse om mee te doen ? Stuur een mailtje naar nwgdereest@gmail.com en we nemen contact met je op.