Steenuilen in 2022

De steenuilenwerkgroep kijkt met een goed gevoel terug op het broedseizoen 2022. Zes kasten waren bezet. Jammer was, dat er maar drie kasten succesvol zijn uitgekomen. In totaal vlogen 12 jongen uit. ( gemiddeld vier per broedsel) In de overige drie kasten liep het allemaal anders dan de werkgroep zich had voorgesteld:

Broedresultaten 

jonge steenuilen

Kast 4 : zes eieren en twee steenuiltjes aan het broeden. Bleken twee vrouwtjes, eieren waren niet bevrucht.

Kast 5 : vier eieren bij een controle, maar veertien dagen later alles weg….

Kast 6 : vier jongen van 2 a 3 dagen oud bij een controle. Twaalf dagen later, lege kast….

Kast 7 : in een schuur bij een hobbyboer. Onder de dakplaten bracht een paartje steenuil drie jongen groot.

De rest van de kasten was bezet door spreeuwen of er zat helemaal niets in.

 

 

 

 

Voedsel 

De steenuil is het kleinste uiltje in ons land. De meeste legsels bestaan uit 3 a 5 eieren. De broedtijd is 25 tot 30 dagen. Na 30 dagen vliegen de jongen meestal uit. Het voedsel van de steenuil bestaat uit muizen, jonge vogels, kikkers, larven, kevers, regenwormen en rupsen.

Wil je meer weten over het werk van onze steenuilenwerkgoep ?  Stuur dan een mailtje naar nwgdereest@gmail.com . We nemen dan contact met je op. 

Henri Timmer, coördinator werkgroep Steenuilen

foto’s Henri Timmer

eieren steenuil