Hier zijn we erg blij mee !

Zoals ieder jaar deden we weer mee met de Rabo Club Support.  Onze inzet: het aanschaffen van akkerkruidenmengsels voor ons project “Granen, akkerranden en natuurakkers”.  In 2010 zijn we heel overzichtelijk begonnen (samen met Landschap Overijssel) met het inzaaien van vier stroken gewassen ( spelt, rogge, gerst en boekweit) op de Zuidberg. Deze es ligt langs het kerkenpad tussen de Reestkerk en het bruggetje over de Reest.

We zijn nu 13 jaar verder en van het zaaien op één plek is al lang geen sprake meer.  In het afgelopen groeiseizoen 2023 zaaiden we op veertien locaties akkerkruiden en granen in. Fietsend langs de Meppelerweg kon je genieten van twee prachtige kleurrijke akkerranden.  Op de es tussen de begraafplaats Oud-Avereest en Den Westerhuis passeerde  je al wandelend ruige en bloemrijke  akkerranden, maar ook stroken met boekweit, zomergerst, zomertarwe, haver en spelt.

Volgend jaar zaaien we weer op een aantal plekken akkerkruiden in. Een paar akkers mogen zich ontwikkelen als natuurakker.  Granen zullen ook niet ontbreken. We hebben er nu al weer zin in.  Met het bedrag dat we ontvingen kunnen we weer (biologische inheemse) akkerkruidenmengsels kopen.  Het geld wordt goed besteed! Alle Rabo-leden die op ons hebben gestemd ( 60) : hartelijk dank  daarvoor !