Te veel berken op Takkenhoogte

Tussen twee lagedrukgebieden met veel regen in kon de zaterdagwerkgroep op 9 december weer aan het werk. De maand ervoor, op zaterdagmorgen 11 november, kwam de regen met bakken naar beneden, dat werd dus niks. Nu werden de buien aan het eind van de morgen aangekondigd, dus met een beetje geluk zou het tot 12 uur droog blijven. Dat gebeurde ook. De werkplek lag deze morgen aan de Drentse kant van de Reest: Takkenhoogte. Met z’n tienen trokken de vrijwilligers vanaf de Nieuwe Dijk het gebied in. In het centrale deel van het natuurgebied werden honderden berken geknipt en gezaagd en op grote bulten verzameld.  Op een aantal plekken dreigt de openheid van Takkenhoogte door de snelle groei van berken- en dennenopslag te verdwijnen. Dat is niet alleen funest voor een aantal plantensoorten, maar ook voor vogelsoorten als grauwe klauwier, klapekster en roodborsttapuit.

De klapekster houdt van open landschap met struweel geschikt als uitkijkpunt.

Het Drentse Landschap wil het heidelandschap graag open houden. Rond de twintig Schotse Hooglanders doen al jaren hun stinkende best, net als een tijdelijke kudde van 200 schapen in de afgelopen nazomer. Een beetje berk laten  deze grazers echter staan.  Op zich geen ramp,  daar zijn dan weer vrijwilligers voor.  Aan het eind van de morgen was een groot deel van de berkenopslag weg gesaneerd. Van de boomgroepjes die we laten staan en de grote takkenbulten die we hebben gemaakt  kunnen komend voorjaar vogels en kleine zoogdieren profiteren. We halen veel weg, maar we creëren ook weer mogelijkheden. Een win-win situatie dus.