Patrijzen…. waar blijven jullie ?

Nu, in de winterperiode, is de natuur in rust. De akkerranden liggen er wat troosteloos bij, net als onze graanstroken en de natuurakkers. Voor vogels, kleine zoogdieren en insecten zijn deze verruigde plekken van levensbelang. Op de bodem liggen talloze zaden, de vegetatie geeft erg veel bescherming en kansen voor overwintering. We vragen ons wel eens af: waar blijft de patrijs ? Het kleinschalige landschap rondom Oud-Avereest bijvoorbeeld met meidoornhagen, kleine essen, bloemrijke akkerranden, grasland dat niet of maar een keer wordt gemaaid, stroken met ruige vegetatie, extensief gebruikte graanakkers, het is er allemaal wel. In de wintereditie van het blad Vogels wordt verteld dat het aantal patrijzen sinds de jaren’70 met 95% is afgenomen. (!)  Belangrijkste oorzaken: intensief gebruik van akkerland en pesticiden om onkruid en insecten te bestrijden. Je zou dus kunnen zeggen, de kansen ligger in het Reestdal.  Aan beide zijden van de Reest bijna 2000 ha gifvrije gronden in bezit van Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap.  We wachten af……

 

Wij gaan in het komende voorjaar naast de akkerranden op drie plekken natuurakkers inzaaien met een ”patrijzenmix” van akkerkruiden die insecten aantrekken en veel zaden produceren. Mocht de patrijs schitteren door afwezigheid, dan zijn er nog genoeg vogels die van de vegetatie profiteren.

Patrijs tussen de paardenbloemen