Niet langs de zijlijn: Stichting Hoopheggen en Land van ons

Heb jij dat ook, dat gevoel van machteloosheid als je hoort van de achteruitgang van onze biodiversiteit ?  Om niet in een neerwaartse spiraal van depressiviteit te geraken is het dan goed om op zoek te gaan naar ontwikkelingen waar je weer vrolijk en hoopvol van wordt.  Wachten op maatregelen van de overheid ? Dan moet je wel erg veel geduld hebben.  Nee, ga zelf maar op zoek naar hoopvolle kleine projecten (bij je in de buurt bijvoorbeeld), waar je blij van wordt en waar je bovendien ook nog aan mee kunt doen! In dit artikel vertellen we over twee organisaties die niet wachten op ingrijpen van bovenaf, maar zelf het initiatief nemen. We hebben als natuurwerkgroep ook duidelijke raakvlakken. Goed om ze eens in de schijnwerper te zetten.

Heggen planten met z’n allen : Stichting Hoopheggen

Stichting Hoopheggen is sinds 2020 actief  en opgericht door groene professionals die vrijwillig het heft in eigen hand hebben genomen om overal in ons land heggen en hagen te planten. “Wij hebben als doel om hierbij zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om te doen en hoopvol te zijn in plaats van somber aan de zijlijn te staan.. Wij planten zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen! “

Dit blijkt geen grootspraak. Op de website www.hoopheggen.nl  lees je dat sinds 2019 meer dan 800 vrijwilligers al meer dan 40.000 meter aan heggen hebben aangeplant. Dat is meer dan 40 km !

Biodiversiteit

Heg is een verzamelnaam voor singels, hagen, struweelheggen, enz. Een ruim begrip dus. In het Reestdal vind je meidoornhagen rondom boerderijen. Onze werkgroep landschapsbeheer onderhoudt bijvoorbeeld een prachtige meidoornhaag op Den Huizen. Het planten van heggen levert een enorme boost voor de biodiversiteit op. Dat is

heggenmus

ook het belangrijkste doel van de stichting: “ Op, rond, onder en tussen de heg leven binnen de kortste keren prachtige dingen: kruiden, mossen, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren. We planten per plantplek minimaal 1000 planten! Door deze grote variatie aan planten en dieren is de bijdrage aan de biodiversiteit van een heg super hoog! Een heg vormt een snelweg voor dieren en planten in het landschap, want het verbindt. Heggen planten is de ideale manier om snel (tijdens onze generatie) het tij van een kwakkelende biodiversiteit te keren! Alleen samen lukt het!”

 

 

Jij kunt ook meedoen!

Op zaterdagochtenden kun je als vrijwilliger meedoen met het planten van een heg. Op de website kun je je aanmelden. In Overijssel wordt in dit plantseizoen op meer dan 15 locaties geplant. Kijk op de website www.hoopheggen.nl

Bloemrijke akkerrand op perceel Land van ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen boerenland kopen : Coöperatie Land van ons 

Tweederde van Nederland is landbouwgrond. Het grootste deel ervan wordt intensief bewerkt en gebruikt. Met grote gevolgen voor de karakteristieke flora en fauna van het boerenlandschap. Land van Ons is van mening dat juist in dat deel de sleutel ligt om de biodiversiteit in ons land te herstellen. De organisatie is in 2019 begonnen als coöperatie:  “Iedereen kan meedoen, want het landschap is van ons allemaal. De bedoeling is eigenaar te worden en zelf voor verandering zorgen. We geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen we de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen dan rendabel boeren”  

Inmiddels heeft Land van Ons meer dan 26000 deelnemers, die allemaal landbouwgrond hebben aangekocht. Iedereen kan meedoen voor een minimum bedrag van 20 euro per jaar. Op de website www.landvanons.nl lees je hier meer over. Net als natuurwerkgroep de Reest zaaien de pachterboeren oude gewassen in,  zoals huttentut en boekweit en worden akkerranden en ruige overhoekjes en heggen gecreëerd voor flora en fauna. Inmiddels bezit de organisatie meer dan 300 ha grond verdeeld over 20 percelen. In onze regio vind je aangekochte gronden in Hasselt (veehouderij) en in Hooghalen (akkerbouw). Meer info op de website. Uiteindelijk hoopt de coöperatie 15% van alle agrarische gronden in bezit te hebben. Utopie ? Misschien, maar wel een prachtig initiatief, dat veel meer support verdient.