Excursie vogelcursus “Roofvogels” 2024.

De vogelcursus “Roofvogels van Nederland”  die we in het vroege voorjaar over twee theorieavonden organiseerden werd afgerond met een praktijkoefening: een excursie over het Dwingelderveld. 

Zaterdagmiddag 22 juni 2024 : om 13.00 uur verzamelen op de carpoolplaats Zuidwolde N48. We vertrokken naar Het Dwingelderveld met 11 deelnemers. Het was gelukkig goed weer, lekker warm, wel een beetje wind, we gingen vol goede moed op zoek naar Roofvogels. Naar onze mening was er genoeg thermiek en al snel lieten zich een aantal Buizerds zien. Later zag een deel van de groep een Havik jaren op een groep Spreeuwen, hij ging zonder er ééntje te pakken weer vandoor. Het is lastig jagen voor een roofvogel in een grote groep heen en weer vliegende vogels.

roodborsttapuit zit graag op de uitkijk,

Niet alleen roofvogels

Natuurlijk werd er niet alleen naar roofvogels gekeken, maar ook naar andere soorten. We zagen eerst vooral kleine vogels. Veldleeuweriken stonden aan de lucht in volle borst te zingen, op de paaltjes en op het draad zaten hier en daar Roodborsttapuiten. Een Rietgors werd gespot even later ver weg in de heide ontdekten we een Paapje, dit was een mooie krent in de pap. Doordat we met vele ogen waren werden er op grote afstand 2 Kraanvogels gespot die even later op de wieken gingen. Even later vloog er een Sperwer langs ons heen. Nog twee prachtige vogels, die vrij kort aan het pad zaten en daardoor gemakkelijk te fotograferen waren, waren het mannetje van de Geelgors en Grauwe Klauwier.

Natte natuur 

We kwamen in een deel van het gebied met wat meer waterpartijen en daar zagen we hoog in de lucht een Havik. In het natte deel stonden 2 Blauwe Reigers en even verderop zagen we 4 Lepelaars vliegen. Ook stond er een Grote Zilverreiger verscholen tussen de vegetatie. Een Witte Kwikstaart verorberde op het fietspad een libelle, hij verwijderde wel eerst even de droge vleugels van zijn prooi. Bij het Holtveen zagen we voornamelijk Grauwe Ganzen, maar bij de kijkwand hadden we het geluk dat een jonge Dodaars vlak voor onze neus aan het foerageren was. Weer bij de parkeerplaats aangekomen, rond 17.30 uur, nog even nagepraat over wat we gezien hadden.  Een ieder ging met een tevreden gevoel weer huiswaarts.

Judith

grauwe klauwier

 

 

 

 

 

jonge dodaars

                                                                     De waargenomen vogels:

Blauwe Reiger Grote Zilverreiger Paapje
Boompieper Havik Rietgors
Buizerd Kleine Mantelmeeuw Roodborsttapuit
Dodaars Kievit Sperwer
Geelgors Kokmeeuw Spreeuw
Gekraagde Roodstaart Kraanvogel Vink
Grasmus Kuifeend Witte Kwikstaart
Grauwe Gans Lepelaar
Grauwe Klauwier Merel