Kleine nestkasten gaan op termijn verdwijnen

Onze vogelsectie bezit en beheert ongeveer 300 kleine nestkasten. Verreweg de meeste kasten hangen in reservaatgebieden van Landschap Overijssel en SBB, bijvoorbeeld in de Haardennen en het Molenbos. Vrijwilligers lopen in de periode april tot juni regelmatig bij hun kasten langs en noteren de vogelsoort, het aantal eieren en het aantal jonge vogels dat uitvliegt. Bepaalde soorten, zoals de bonte vliegenvanger, worden door Judith geringd. Dit gaat al jaren zo.

Jonge vogels in een nestkast.

 Genieten van een nestkast

Vogels, zoals mezen en boomklevers, gebruiken nestkasten om er in te slapen en natuurlijk om een nest te bouwen en eieren te leggen. Het ophangen van een mezenkast in de tuin is dan ook erg leuk en zinvol en voor kinderen dé gelegenheid om in aanraking met (jonge) vogels te komen. Nestkasten ophangen om de processierupsen ecologisch te bestrijden is ook een goede zaak, mezen schijn dol op de rupsen te zijn. Maar… hoe zit dat met nestkasten in een steeds ouder wordend bos ?

Bossen veranderen

Landschap Overijssel, SBB en natuurwerkgroep de Reest zien een zelfde ontwikkeling: de bossen op de flanken van het Reestdal zijn aan het veranderen. De bossen worden gevarieerder ten gunste van de biodiversiteit ( insecten, bodemdieren). Door natuurlijke processen niet te verstoren neemt de hoeveelheid dood hout toe. Vooral dode bomen hebben holtes, precies wat holenbroeders ( nestkasten zijn kunstmatige holtes) nodig hebben. We merken al een paar jaar, dat veel kasten leeg blijven. Komt dat door het verdwijnen van de zangvogels of hebben ze voorkeur voor een natuurlijke holte en verkiezen ze die boven onze nestkasten? We denken het laatste. We hebben daarom besloten om de nestkastpopulatie langzaam af te bouwen. Oude vervallen kasten halen we weg en worden niet meer vervangen. Een goede ontwikkeling, zeker ook met het oog op de leeftijd van de meeste nestkastcontroleurs…..