Dedemsvaart: Gierzwaluwendorp

In de eerste zeven maanden van dit jaar is er een uitgebreide inventarisatie naar het voorkomen van Gierzwaluwen en Vleermuizen in ons dorp uitgevoerd. De Woningstichting De Veste te Ommen wil al haar woningen de komende jaren renoveren en vooral het asbest uit die woningen verwijderen. En ja, als je woningen wilt renoveren, dan kom je ook Gierzwaluwen tegen.

In de Componistenbuurt en in de Vogelbuurt nestelen al heel veel Gierzwaluwen. Ik heb al jaren naar die nesten gezocht, omdat ik intussen al 25 jaar zeer geïnteresseerd ben in deze snelle zomervogel. Ik heb al een album met veel foto’s van die nestlocaties. Dat album en mijn kennis van de nestplaatsen waren de basis. De Veste heeft een adviesbureau in de arm genomen, dat de inventarisatie moet uitvoeren. Dat adviesbureau is Eco-groen uit Zwolle. Een van de adviseurs van dat bureau is onze oud-plaatsgenoot Marco van der Sluis en hij heeft deze inventarisatie grotendeels uitgevoerd. Marco belde mij al in januari van dit jaar met de vraag: Kunnen wij samenwerken? Mijn antwoord was vanzelfsprekend: Graag en natuurlijk.

Eind januari ben ik al begonnen door alle woningen van De Veste in Dedemsvaart te controleren op de openingen en gaten voor nestplaatsen. Dat werd een hele lange lijst. Die lijst heb ik aan Marco gegeven en hij is daarmee verder aan de slag gegaan. Hij heeft alle straten in Dedemsvaart meerdere keren bezocht: ’s morgens en ’s avonds. Dat is een zeer arbeidsintensief werk, want Gierzwaluwen zijn moeilijk te volgen. Je moet een echte kenner zijn, en dat is Marco. Bij die bezoeken wordt door hem ook vaak een recorder gebruikt, waar hij het gierende geluid van Gierzwaluw op heeft staan. Uiteraard heeft Marco met al zijn kennis en ervaring nog weer diverse nieuwe nestlocaties gevonden. En dat alles heeft geleid tot een uitgebreide lange lijst. Binnenkort worden alle resultaten aan De Veste aangeboden.

gierzwaluwMaar: Het is al duidelijk, er bestaan veel nestplaatsen voor Gierzwaluwen in ons dorp. In mijn jaarverslagen voor de Natuurwerkgroep was ik al vaak positief over het aantal Gierzwaluwen, maar nu is er een volledig en uitgebreid onderzoek geweest met heel mooie berichten. U begrijpt dat ik daar erg blij van word. Helaas kan ik nu nog geen definitieve aantallen noemen, want De Veste ontvangt vanzelfsprekend eerst het originele rapport. Maar Marco gaf duidelijk aan, dat hij bij zulke onderzoeken nog niet vaak zulke grote aantallen Gierzwaluwen aantrof.

Naast bovengenoemd onderzoek werden ook de Vleermuizen onderzocht. Verschillende kraamkamers en nestplaatsen werden gevonden. Bij dit onderzoek wordt natuurlijk gebruikt gemaakt van de bat-recorder. Ook van dit onderzoek komt er een rapport uit. Helaas kan ik daar op dit moment nog geen resultaten van geven.

Wel ben ik erg gelukkig dat De Veste zo’n uitgebreid onderzoek heeft laten uitvoeren, en het geeft vertrouwen, dat er straks, bij de echte renovatie ook rekening zal worden gehouden met de Gierzwaluwen en de Vleermuizen. Daarmee zal de natuur in ons dorp behouden blijven, ook na grootscheepse werkzaamheden. Graag laat ik u later weten, wat de juiste aantallen in ons dorp zijn.

Dedemsvaart, 20 juli 2016, Johan Tinholt.