Resultaten broedseizoen 2018 kleine nestkasten

Het broedseizoen 2018 zit er voor de meeste vogels wel weer op. Onze vogelsectie controleer zo´n 400 kleine nestkasten . De grootte van het broedsel wordt geteld en natuurlijk het aantal uitgevlogen jongen. Van een aantal soorten worden de jongen geringd. Met een beetje geluk kan ook een oudervogel van een ring worden voorzien. Dat is dit voorjaar behoorlijk goed gelukt, want er werden maar liefst 33 volwassen zangvogels geringd.  De resultaten in 2018 wat betreft de kleine nestkastvogels die geringd zijn :

 

Vogelsoort Adult geringd Juveniel geringd Terug gevangen
Boomklever 38
Koolmees 10 32 5
Pimpelmees 15 20 3
Bonte Vliegenvanger 7 237 5
Grauwe Vliegenvanger 4
Gekraagde Roodstaart 1 7
Turkse Tortel 2
Totaal 33 340 13

 

bonte vliegenvanger

2018 was een zeer matig jaar met veel verstoring.

Koolmezen en Pimpelmezen begonnen laat waarschijnlijk vanwege de kou in het voorjaar. Daardoor waren er, toen de Bonte Vliegenvangers uit Afrika terug kwamen, volop nestkasten voor hun vrij. Het leek een heel goed Bonte Vliegenvanger jaar te worden met volop voedsel. Op een aantal routes was dit ook zo, maar in de Haardennen was er heel veel verstoring. De Kool- en Pimpelmezen hadden over het algemeen goede legsels maar minder in aantal.Op onze eigen route bleven er 10 van de 40 kasten leeg, dat hadden we nog nooit meegemaakt.

Zuur 

De Glanskop begon met een paar eitjes, nestje werd overhoop gehaald. De kast weer opnieuw opgehangen en de Glanskop begon weer opnieuw, maar werd helaas door een Koolmees weggejaagd, uiteindelijk is dit nest opnieuw verstoord geweest en leeggehaald. Zo ook het broedgeval van de Gekraagde Roodstaart, het vrouwtje kunnen ringen, zat te broeden op 7 eitjes, week erna zat ze nog steeds te broeden. Veertien dagen later ringbare jongen, 7 stuks, week later, ring het nestmateriaal in de invlieg opening en  aantal jongen lag dood in de kast. Dit soort taferelen hebben we waarschijnlijk allemaal wel meegemaakt, het is ook natuur, maar het blijft zuur.

Veel terugmeldingen

Dit jaar hebben we maar liefst 13 terugmeldingen dit gaat het meest om vrouwtjes die ik uit de nestkast pak als ze zitten te broeden. Twee van de 13 vogels waren niet door mijzelf geringd. Eén Bonte Vliegenvanger als jonge vogel in Staphorst op 2 juni 2014 en een Koolmees als 1ste kalenderjaar vrouw op 8 oktober 2017 in Hasselt.

Judith

nestkast in Molenbos