Over de NWG

Op deze pagina vindt u:

Oprichting

De natuurwerkgroep “de Reest” werd officieel opgericht op  donderdag

5 maart 1970 in Balkbrug.
Het oprichtingsbestuur bestond toen uit de heren:

 • H.J. Muntingh
 • D.J. te Brake
 • J. Loovers
 • H. Klein.

De doelstellingen van de verDe Reesteniging waren:
Het door woord en daad uitdragen en propageren van de natuurbeschermingsgedachte
en het opvoeden van jeugd en ouderen tot liefde en begrip voor de natuur.
Inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder en kunnen we rustig vaststellen dat er WEINIG en VEEL is veranderd.
Er is niet veel veranderd als we kijken naar de doelstelling van toen.
Misschien is het allemaal wat minder moraliserend. Maar in grote lijnen staat   het huidige bestuur nog steeds achter het eerste deel van de doelstelling.
We spreken echter nu van Natuurbescherming in de ruimste zin van het woord.In het begin van haar bestaan kende de natuurwerkgroep veel actieve secties, had een algemeen en een dagelijks bestuur, werkte met commissies en was in de jaren 70 actief in het behouden van natuurwaarden in het Reestdal.
In deze periode was er ook spanning in de relatie tussen agrariërs en natuurbeschermers.

De vereniging nu

Op-13-september 2008 werd er heide geschoondDe natuurwerkgroep “de Reest” is nu een actieve natuurbeschermingvereniging met ongeveer 160 leden. De vereniging is actief in de voormalige gemeente Avereest en dan met name in het Overijsselse deel van het Reestdal (Haardennen/Oud-Avereest).
De NWG organiseert in het winterseizoen dialezingen en houdt per jaar een aantal excursies, de meeste in het Reestdal.
De vogelsectie bezit en beheert kleine nestkasten, torenvalk- en kerkuilenkasten, acht ooievaarsnesten, geeft voorlichting en propageert het beschermen van vogels. Ieder broedseizoen worden honderden vogels geringd. De gegevens worden doorgegeven aan de SOVON.
De werkgroep landschapsbeheer werkt in de reservaten van Landschap Overijssel en helpt deze organisatie met het beheren van natuur en landschap in en rondom het Reestdal. Er worden wilgen geknot, heideveldjes worden geschoond, er worden houtwallen aangelegd en afgezet, en nog veel meer. Weer andere leden zijn actief in het inventariseren van vlinders, planten en amfibieën. Sinds 17 januari 2013 is een aantal leden actief binnen de fotoclub de Reestkiekers.
De NWG onderhoudt goede contacten met andere natuurbeschermingsorganisaties en is in staat om belangstellenden van allerlei vormen van informatie te voorzien. De leden van de NWG ontvangen twee keer per jaar “De Reestinfo”, het verenigingsblad.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Jan Dijkema, voorzitter
 • Chris Bisseling, penningmeester
 • Huub Derks, secretaris
 • Auke van der Meulen, bestuurslid
 • Teo Schmidt, bestuurslid
 • – Coördinatoren  Werkgroep Landschapsbeheer: Chris Bisseling
 • – Sectiehoofd Vogelsectie: Judith Schmidt
 • – Coördinator Fotoclub: Teo Schmidt

Het bestuur houdt de jaarlijks ledenvergadering altijd in maart/april. Deze wordt gehouden in De Wheem in Oud-Avereest.