Vogeljaarverslag 2014

Inleiding

Het werkgebied van de vogelsectie bestaat vooral uit het Overijsselse deel van het Reestdal in de voormalige gemeente Avereest. Het betreft hier de reservaatsgebieden die in bezit zijn van Landschap Overijssel, bijvoorbeeld de Haardennen waar de meeste van de kleine kasten hangen.

De werkgroep bezit en beheert meer dan vier honderd kleine kasten, enkele tientallen torenvalk-, kerkuil- en steenuilkasten en acht ooievaarsnesten. De broedresultaten worden door zo’n twintig leden bijgehouden. Van een aantal vogelsoorten worden de jongen geringd, zoals bonte vliegenvanger, kerkuil en steenuil . Alle gegevens worden doorgegeven aan de SOVON.  De sectie heeft twee leden met een ringvergunning. Jonge ooievaars worden door medewerkers van De Lokkerij geringd.

Info

De sectie wordt gecoördineerd door Teo en Judith Schmidt . Voor informatie verwijzen we u naar dit emailadres:

tjvogelaars@live.nl

 

Terugmeldingen Vogelringstation De Smidse Linde

meten grote bonte specht

meten grote bonte specht

Op 2 maart 2014 pimpelmees door mij geringd, deze is dood terug gevonden in Hatten Niedersaksen in Duitsland op 3 augustus 2014 op een afstand van 128 km. Verstreken tijd 4 maanden en 31 dagen.

Op 28 januari 2014  pimpelmees door Jan van Dijk geringd Hessenpoort Zwolle. Door mij terug gevangen op 2 maart 2014 en weer vrij gelaten. Afstand 26 km. Verstreken tijd 1 maand en 2 dagen.

Op 9 december 2013 groenling door Jan van Dijk geringd Hessenpoort Zwolle. Door mij terug gevangen op 5 maart 2014 en weer vrij gelaten. Afstand 22 km. Verstreken tijd 2 maanden en 24 dagen.

Op 22 april 2013 heggenmus door mij geringd en 14 keer door mij teruggevangen.

Op 23 april 2012 winterkoning door mij geringd en 9 keer door mij teruggevangen.

Judith

Meer gegevens op mijn website  vogelringstation De Smidse 

 

Broedresultaten vogels kleine nestkasten

Het was een vrij normaal broedseizoen, over het algemeen waren de kasten goed bezet. Door verstoring in de omgeving Canadabos en de Ommerschans viel daar het resultaat wel wat tegen.

eieren bonte vliegenvanger

eieren bonte vliegenvanger

Een nieuwe route in Dedemsvaart aan het Rheezerend moet nog een beetje opgang komen, maar daar is goede hoop want de mezen waren daar al in een paar kastjes actief, zelfs een broedgeval van een bonte vliegenvanger. Twee routes zijn niet meegerekend omdat daarvan de volledige nestkast gegevens ontbreken.

 

 

 

 

Hierbij de resultaten:

 

Vogelsoort Aantal eieren Aantal Jongen
Koolmees 1128 1073
Pimpelmees   742   680
Glanskop     26     26
Bonte vliegenvanger   353   307
Boomklever     80     74
Roodborst       7       7
Totaal 2336 2167

Geringde nestkastvogels 2014

Broedseizoen viel vroeg 

broedsel bonte vliegenvanger

broedsel bonte vliegenvanger

Broedseizoen 2014 was een vroeg broedseizoen. Door de zachte winter was er al vroeg veel voedsel, dit was goed voor boomklevers en mezen. Voor de bonte vliegenvangers was dit minder goed, want die zagen de meeste nestkasten al bezet toen ze terug kwamen uit Afrika. In 2013 hadden deze juist een goed seizoen door het lang durende koude voorjaar, waardoor de meeste mezen het voor gezien hielden.

In 2014 was het broedseizoen ook over een lange periode verspreid doordat er vroeg gebroed werd en er ook veel tweede broedsels waren. Enkele broedsels zijn ook het slachtoffer geworden van predatie, zoals zes gekraagde roodstaart jongen, wat wel heel erg jammer is omdat dit een soort is waar het slecht mee gaat in Nederland. Om verdere predatie in de omgeving van deze kast te voorkomen zijn er spiralen voor de invliegopening gemonteerd en waarschijnlijk heeft dit wel geholpen tegen verdere predatie.

 

 

 

De geringde kleine nestkast vogels van afgelopen broedseizoen:

Vogelsoort Adult en (Juveniel)

Boomklever 1 (69)
Bonte vliegenvanger 1 (260)
Gekraagde roodstaart ( 6)
Glanskop 1 (25)
Koolmees (24)
Pimpelmees 1 (24)
Roodborst (7)
Totaal 4 volwassen vogels en  (415) jongen

Voorkeur voor trekvogels

De adulte vogels zijn alle 4 vrouwtjes die in de nestkasten op eieren zaten te broeden of bij de jonge vogels waren.b
Een klein aantal mezen is geringd, er broeden veel meer mezen in onze nestkasten maar die kunnen niet allemaal geringd worden. Daar is geen tijd voor aangezien deze bijna allemaal tegelijk ringklaar zijn. Onze voorkeur gaat uit naar de vogels die elk jaar over grote afstanden trekken en naar de wat zeldzamere soorten.
Ondanks dat er dit jaar maar weinig mezen geringd zijn, kregen we  toch een terugmelding van een pimpelmees die op 19 mei 2014 in een nestkast in de Haardennen geringd was door mijzelf, deze werd gevangen door Henri Timmer bij hem thuis op 24 oktober 2014.

Goed steenuilen jaar 2014

steenuilHet jaar 2014  was een goed jaar voor de steenuilen in onze regio. De nwg de Reest heeft 24 kasten in beheer , wij hadden 5 kasten bezet. In  totaal vlogen er 18 jongen uit . Er was een kast met 5 jongen en in één kast zat maar 1 jong. Het was een goed muizen jaar.
We zien elk jaar wel weer steenuiltjes die niet geringd zijn  dus die komen ergens anders vandaan. Wij weten dan niet waar ze zitten.
Net buiten  Dedemsvaart deze winter zelfs Noordse en Russische kauwtjes gezien ( ze zaten tussen de roeken en kauwtjes).  Zie deze site ; http://calidris.home.xs4all.nl/Russische_kauw.htm
namens de steenuilwerkgroep,
Henri Timmer

We doen elk jaar mee met Euro Bird Watch

Weer twee nieuwe soorten op Eurobirdwatch

De (inter)nationale vogelteldag Eurobirdwatch 2014  was een dag om in te lijsten. Perfecte weersomstandigheden op zaterdagmorgen 4 oktober  en een vogelwereld die zich van zijn beste kant liet zien. Ook vanaf de uitkijkbult van Meeuwenveen/Takkenhoogte, waar onze telgroep vanaf 08.00  tot 13.30 u. alles noteerde wat er langs en over vloog. En dat was heel veel! Om een paar voorbeelden te noemen: 525 grauwe ganzen, 455 graspiepers,1864 kolganzen, 352 spreeuwen, 399 vinken en 95 wilde eenden. Erg leuk, zal de ervaren vogelaar misschien denken, maar dat is vooral veel kwantiteit; kwam er ook nog iets speciaals langs? Natuurlijk, want dat gebeurt ieder jaar. Afgelopen zaterdag dit keer geen visarend, klapekster of raaf, maar wel 2 roodborsttapuiten, 2 beflijsters en 2 goudvinken. De laatste twee soorten waren sinds de deelname aan Eurobirdwatch in 2005 nog niet eerder waargenomen! Aan het eind van de teldag stond het aantal waargenomen soorten op 40, net zoveel als vorig jaar. Het jaar 2010 spant nog steeds de kroon met 52 soorten. Het aantal vogels dat werd geteld was 4036, minder dan de 5006 van vorig jaar. Eurobirdwatch werd een prachtige dag waar we met veel plezier op terugzien.

 Top  5  locatie Meeuwenveen/Takkenhoogte

1  –   Kolgans

2  –   Grauwe Gans

3  –   Graspieper

4  –   Vink

5  –   Spreeuw

birdwatch 3Voor onze vereniging is Henri Timmer de coördinator van deze teldag.

Als u meer info wilt, kunt u hem mailen: henri-timmer@home.nl

Roeken tellen

roekenkolonie Donkere Bosje Balkbrug, naast Veldzicht

roekenkolonie Donkere Bosje Balkbrug, naast Veldzicht

We tellen niet de roeken maar de nesten

Ieder voorjaar worden de roeken in de voormalige gemeente Avereest geteld. Het zijn trouwens niet de vogels maar de nesten die worden geteld. Roeken zijn kolonievogels en in de maand april wordt er gebroed. De bomen zitten dan nog niet in blad en het is dan niet zo moeilijk om de grootte van een roekenkolonie te bepalen. Gewoon de nesten tellen. Ook al zijn misschien niet alle nesten bezet, tellen geeft toch een indicatie over het aantal roeken in een kolonie.

Kolonies  

De grootste kolonie in de regio is die van het “Donkere Bosje”, aan de noordzijde van Veldzicht in Balkbrug, maar in deze kolonie zijn roeken steeds minder geïnteresseerd. Dit jaar telden we 299 nesten. In 2010 waren dat er 405 en in 2012 bestond de kolonie uit 307 nesten. In Dedemsvaart en omgeving broeden roeken in een beperkt aantal kleinere kolonies.

 

 

De telgegevens over het jaar 2014: 

Achter de RK Kerk, Langewijk Dedemsvaart    : 15 nesten

Hoek Mulderij/Zuidwolderstraat:                       21 nesten

Lange Jacht                                                        15 nesten

Skatebaan, Langewijk Dedemsvaart                  55 nesten