Werkgroepen Landschapsbeheer

Grote groep

De grote werkgroep landschapsbeheer bestaat uit ongeveer 20 leden. Op de tweede zaterdag van de maanden september tot en met maart komt de groep bij elkaar om te werken in de reservaten van Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap. Deze natuurterreinen liggen allemaal in het Reestdal. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 12.00 u. Verzamelpunt is De Wheem in Oud-Avereest. Hier staat ’s morgens de koffie en krentewegge klaar. Daarna vertrekken de vrijwilligers naar de werkplek, altijd ergens op een mooi plekje in het Reestdal.

dsc_0069

De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

  • heide schonen
  • verwijderen van Amerikaanse vogelkers
  • wilgen knotten
  • heide plaggen
  • houtwal afzetten
  • houtwal/houtsingel aanplanten
  • bosopslag verwijderen
  • verjongingsplekken bos creëren
  • veengaten onderhouden
 

kleine-groep-bosplantoenKleine groep 

Op elke dinsdag-en woensdagmorgen is ook nog een kleine groep van ongeveer acht leden actief. Ook hier zijn de werkzaamheden erg divers. In 2016 bijvoorbeeld werden houtsingels afgezet, is boomplantsoen geplant, een ijsvogelwand aangelegd, de Westerhuizingerwijk uitgebaggerd, heide opslag verwijderd, Amerikaanse vogelkers verwijderd enz.

 

Berichten over de werkgroepen landschapsbeheer vind je hier.