Privacy

Dit is de privacy policy van Natuurwerkgroep de Reest, gevestigd te Dedemsvaart en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060924.
Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

  • Wij vragen persoonsgegevens van u indien u lid wordt van Natuurwerkgroep de Reest.
  • Wij verzamelen op deze wijze de volgende persoonsgegevens:
  • naam;
  • adres;
  • e-mailadres.
  • Wij gebruiken deze gegevens om:
  • het lidmaatschap te effectueren;
  • nieuwsbrieven te verzenden;
  • contact met u op te nemen of te onderhouden.
  • Wij houden plaatsen uw persoonsgegevens niet op onze website.
 2. Informatie, wijziging en bezwaar

  • U kunt contact opnemen met ons via nwgdereest@gmail.com voor:Privacy Poli
  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.
 3. Derden

  • Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 4. Melding Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Melding aan betrokkene

  • U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 6. Wijzigingen privacy policy

  • Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst moet worden gewijzigd door veranderingen in de wet. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken op onze website.