Natuurwerkgroep de Reest

Vogeltrek deel 2

De wintergasten komen er aan, we denken dan aan zwanen en ganzen, lijsterachtigen en vinkensoorten. Afgelopen week zijn er bij Falsterbo, de oversteek van Zweden naar Denemarken al veel vogelsoorten geteld, zoals   Kolgans 41.000 Sperwer 500 Kraanvogel 2.700 Graspieper 2.200…
Lees meer

Vogeltrek (deel 1)

De herfst is in aantocht en op mooie dagen kunnen we groepen Boerenzwaluwen op daken of op draden zien zitten, ze zijn aan het verzamelen. Buizerds cirkelen op thermiek omhoog en roepen naar elkaar nog even en de grote trek…
Lees meer