Natuurwerkgroep de Reest

Jij en fotografie in de Wheem

Jij & fotografie natuurlijk!  is een groot natuurfotografieproject voor kinderen in Overijssel. Op 10 plekken in de provincie gaan we de natuur ontdekken en fotograferen. Alle 10 projecten samen geven een prachtig overzicht van de natuur in Overijssel. Dit laten…
Lees meer

Jaar van de boerenzwaluw

De natuurwerkgroep gaat meedoen met het boeren-zwaluwproject van SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Deze twee organisaties hebben  2011 uitgeroepen tot het jaar van de  boerenzwaluw. Er zijn gelukkig nog genoeg boerenzwaluwen in ons land, maar de soort zit wel…
Lees meer

Leven in de nestkast

Het broedseizoen is in volle gang. In de meer dan 400 kleine nestkasten van de vogelsectie heerst topdrukte. Nou ja, drukte is een groot woord, want er wordt momenteel vooral gelegd en gebroed. De meest voorkomende soorten, de koolmees, de  pimpelmees…
Lees meer