Het bestuur van Weidevogelbescherming “AVEREEST” wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en gezond 2021  

Najaarsvergadering

De jaarlijkse najaarsvergadering gaat naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen niet door. De leden worden door het bestuur op een andere manier geïnformeerd over de stand van zaken.

De plas-dras krijgt gestalte!

Inmiddels is het ingezaaide opgekomen en hebben de eerste weidevogels, zoals de kievit en scholekster de plas-dras gevonden. Er zijn jonge kieviten gezien , er liggen meerdere nesten op de nabijgelegen akkers. Zowel van kievit, grutto en wulp.