Verslag najaarsvergadering

De resultaten van het afgesloten seizoen waren slecht. Het aantal gevonden nesten is wel ongeveer gelijk gebleven, maar de predatie is ten opzichte van 2016 verdubbeld en ten opzichte van 2017 verdrievoudigd.  De oorzaak is toch wel te zoeken bij…
Lees meer

Berichten van website!!

Door omstandigheden zijn de berichten van 1 februari tot 30 juli 2018 niet meer zichtbaar op de website. Deze zullen vermoedelijk na 1 oktober weer zichtbaar zijn. U kunt ook kijken op onze Facebook pagina! Ons excuus voor het ongemak.

Het Grote Grutto Theater1

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht?bericht=2282 In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. Heel erg terecht, want Leeuwarden is mooi! In dat bijzondere jaar wil Tom van Slooten (directeur-bestuurder van Natuurmuseum Fryslan) dat zoveel mogelijk mensen beseffen dat hun eigen gedrag invloed heeft op weidevogels….
Lees meer

Najaarsvergadering

Maandagavond 6 november werden op de najaarsvergadering van onze vereniging de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd door onze  voorzitter Janny Spijkerman. Een goed weidevogelseizoen. In 2017 zijn er ongeveer 70 nesten meer gevonden dan in 2016. Is het uitkomstpercentage ongeveer…
Lees meer