educatie

Gastdocent aan het CSG Dingstede

Op 12 mei als gast docent lesgegeven aan 3 groepen van het CSG Dingstede  in Meppel. Waar de leerlingen de opdracht hadden om een beheerplan te maken voor een weidevogelgebied. Deze zijn beoordeeld op 2 juni. Hierbij enkele uitgewerkte beheerplannen.