algemeen

Schouderklop

Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt aan een vrijwilliger van de vereniging. In 2013 ging deze naar een groepjes vrijwilligers. De heer v.d. Heide, Smelt en Olde. Zij hebben door middel van het goede overleg en samenwerking  met de agrariër tijdens…
Lees meer

Red z’n leefgebied!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=elfaVVwKQFE   De Oosterschelde verzuipt! Door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde verdwijnen langzaam de zandplaten, die erg belangrijk zijn voor soorten als tureluurs, rosse grutto’s, wulpen en kanoetstrandlopers. Voor deze vogels zijn de zandplaten in de…
Lees meer