algemeen

Het Grote Grutto Theater1

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht?bericht=2282 In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. Heel erg terecht, want Leeuwarden is mooi! In dat bijzondere jaar wil Tom van Slooten (directeur-bestuurder van Natuurmuseum Fryslan) dat zoveel mogelijk mensen beseffen dat hun eigen gedrag invloed heeft op weidevogels….
Lees meer

Najaarsvergadering

Maandagavond 6 november werden op de najaarsvergadering van onze vereniging de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd door onze  voorzitter Janny Spijkerman. Een goed weidevogelseizoen. In 2017 zijn er ongeveer 70 nesten meer gevonden dan in 2016. Is het uitkomstpercentage ongeveer…
Lees meer

Gegevens inleveren

Het weidevogelseizoen loopt op z’n eind. Inmiddels hebben er vrijwilligers de gegevens ingeleverd. Wanneer alle gegevens verwerkt zijn zullen deze bekend gemaakt worden op de najaarsvergadering. Bijgaand treft u de nieuwsbrief van Landschap Overijssel aan met de eerste indruk van…
Lees meer

Dedemsvaart Natuurlijk

Ook onze vereniging was aanwezig op 2e Pinksterdag op Dedemsvaart Natuurlijk. Een heel gezellige dag met veel aanloop. De bezoekers zijn voorzien van informatie over weidevogelbescherming. Tevens was er de mogelijkheid om in het land het nest van een kievit…
Lees meer