Nieuwe bordjes bij het land

bordjes.webOp deze bordjes staat een extra vermelding namelijk “verboden voor honden”. Waarom deze toevoeging? De vrijwilligers en agrariërs hebben regelmatig te maken met loslopende honden. Die verstoren in het broedseizoen de vogels, de nesten en de kuikens.  Maar ook kan de ontlasting die honden in de wei achterlaten met Neospora zijn besmet.

Het broedseizoen!
Er komen steeds meer wandelpaden in het buitengebied. Dat kan zijn langs en over boerenerven en langs schouwpaden. In die gebieden komen natuurlijk (weide)vogels voor. Wij kennen allemaal het broedseizoen. In die periode wordt er rekening gehouden met de vogels. In Nederland bepaalt de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die periode en het vernielen van het nest behoren tot de verboden activiteiten.
Het broedseizoen is echter geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort, en verstoring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.
Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de praktijk ligt de periode voor een variëteit van vogels echter tussen half maart en half juli, en ruimer genomen tussen half februari en half augustus.

Neospora besmetting!
Maar ook vragen de boeren  de hondenbezitters hun hond aan te lijnen als zij in het landelijk gebied wandelen en de hond in geen geval (los of aangelijnd) in een weiland uit te laten.  De ontlasting die honden in de wei achterlaten, kan met Neospora zijn besmet. Door de parasiet kunnen kalveren te vroeg of dood geboren worden. Een rund dat eenmaal is besmet met Neospora, kan niet worden genezen en moet doorgaans uiteindelijk voortijdig worden geslacht. De financiële schade voor een bedrijf kan in de duizenden euro’s per jaar lopen. Omdat behandeling van met Neospora besmette koeien niet mogelijk is, is preventie de enige mogelijkheid om de ziekte terug te dringen.

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van:logo (2)          Het Fonds lokaal Actief    dat mogelijk  gemaakt wordt door de Nationale Postcodeloterij  en de Gemeente HardenbergNieuwe afbeelding