Grote pluim voor de vrijwilligers!

Gisteravond, woensdag 22 januari,  hebben de provinciale staten unaniem voor de motie gestemd die Anneke Beukers en Thomas Walder hebben ingebracht. Die motie behelsde dat de provincie het vrijwillig landschapsbeheer als kerntaak moet blijven zien.Dat is mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers die onlangs tijdens een bezoek van een delegatie van Provinciale Staten hebben laten zien wat de waarde is van vrijwilligerswerk in natuur&landschap. En wat daarbij de noodzaak is van ondersteuning door Landschap Overijssel. Dat leidde tot gemotiveerde politici die de voltallige Staten meekreeg op deze motie.
Landschap Overijssel zal in het verlengde van deze motie samen met de provincie aan de slag om de plannen voor 2015 op dit gebied vorm te geven.