Weidevogelseizoen 2015 met goede resulaten

Tijdens de najaarsvergadering  op 7 november werd aan de vrijwilligers van de vereniging het resultaat van hun werk in 2015 gepresenteerd. Er werden dit jaar 380 nesten gevonden bijna 100 meer dan in 2014. Van deze gevonden nesten zijn er ongeveer 60% uitgekomen. De meest gevonden nesten waren van de kievit. Op deze avond werd door Mevrouw Ank van der Ziel van de Sesamacademie het meerjarenplan gepresenteerd. Werden de activiteiten van de vereniging gepresenteerd.

Jaarlijks wordt de schouderklop uitgereikt aan een vrijwilliger .

Dit jaar ging deze naar een groep van 4 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben aan het begin van het seizoen Janny Spijkerman ondersteund om  de afspraken die al grotendeels waren voorbereid verder doorgang te laten vinden. Maar ook het leuke initiatief om de agrariërs, waar zij de nesten beschermen, te bedanken met een kaart. Dries de Bruin, Ferdinand Redder, Hans de Olde en Franklin ter Horst (ontbreekt op foto) kregen de schouderklop uitgereikt door de voorzitter.

De avond werd afgesloten met een prachtig presentatie door Jacob van der Weele met  “Nieuwe kansen voor de natuur langs de Regge”266px-20130912_Midden-Regge2