Voorjaarsvergadering 2017

Op maandag 20 februari is er de voorjaarsvergadering van de vereniging om 19.30 uur in  “De Baron”  Julianastraat 54 7701 GM Dedemsvaart.
Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen najaarsvergadering 7 november 2016
 4. Financieel verslag
 5. Vaststellen nieuwe kascommissie
 6. Stand van zaken bestuur
 7. Bestuursverkiezingen: Ivonne van Hedel heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid.
  Bij het verkiesbaar stellen van één of meerdere bestuursleden zijn de leden gerechtigd bij de secretaris tegenkandidaten te stellen tot het aanvangsuur van de ledenjaarvergadering. Kandidatuur voor een vacante bestuursfunctie moet ondersteund worden door tenminste 10 leden.
 8. Sponsoracties
 9. Diverse zaken van Landschap Overijssel
 10. Verdeling grond
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 14. Verlengen van de pasjes