Gegevens inleveren

Het weidevogelseizoen loopt op z’n eind. Inmiddels hebben er vrijwilligers de gegevens ingeleverd. Wanneer alle gegevens verwerkt zijn zullen deze bekend gemaakt worden op de najaarsvergadering.
Bijgaand treft u de nieuwsbrief van Landschap Overijssel aan met de eerste indruk van het http://campaigner.triggerfish.nl/t/ViewEmail/d/1A838E672BBA040F/32B3BD1128CD60E6F99AA49ED5AF8B9E
De najaarsvergadering is op maandag 6 november.