Verslag najaarsvergadering

De resultaten van het afgesloten seizoen waren slecht. Het aantal gevonden nesten is wel ongeveer gelijk gebleven, maar de predatie is ten opzichte van 2016 verdubbeld en ten opzichte van 2017 verdrievoudigd.  De oorzaak is toch wel te zoeken bij de predatie door vos, das en marterachtigen. De werkzaamheden op het land zijn dit jaar ook toegenomen. Dit ondanks de inzet van vrijwillige weidevogel-beschermers, boeren en loonwerkers.

Jan Uythof vertelde zijn ervaringen van 27 april. Er werden in Lutten nesten gezocht met de drone.

De schouderklop werd uitgereikt aan Jannes Janssen. Voor zijn passie voor weidevogels. Het jaarlijkse werkbezoek om de contacten met de vereniging te onderhouden. Maar ook zijn ondersteuning vanuit zijn wethouderschap, maar ook de persoonlijke ondersteuning die Janny Spijkerman de afgelopen jaren heeft gekregen worden door het uitreiken van de schouderklop als blijk van waardering getoond.