Vereniging op zoek naar nieuwe voorzitter en bestuursleden

Tijdens de najaarsvergadering heeft Janny Spijkerman bekend gemaakt op 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter van de vereniging. Dit komt niet uit de lucht vallen. Zij heeft dit in 2015 al aangegeven dat dit voor een periode van 5 jaar zou. Na 25 jaar, waarvan de eerste jaren als ondersteuning van haar man Henk, daarna als secretaris van de vereniging en de laatste jaren als voorzitter/secretaris, is er nu het moment om zich terug te trekken uit het bestuur van de vereniging.

In 2019 zijn er ook 2 bestuursleden, Franklin ter Horst en Tammo Poelstra aftredend en niet verkiesbaar. Ook hiervoor moeten nieuwe mensen worden gezocht.