Vroege weidevogels

De eerste weidevogels zijn inmiddels teruggekeerd in Nederland. De kieviten, kemphanen en eerste grutto’s zoeken de plas-dras gebieden op waar ze normaal veel voedsel kunnen vinden. Met de vrieskou vinden ze hier alleen geen eten, want het dunne laagje water in de gebieden is bevroren. De vogels moeten uitwijken naar andere plekken. De zon is gelukkig al zo krachtig dat de bovenste lagen van de bodem overdag ontdooien en het met name kieviten wel lukt om iets aan voedsel te vinden. Voor grutto’s en tureluurs met hun lange snavels is dit een stuk lastiger. Vogels die al verzwakt zijn van de lange vliegreis vanuit het zuiden moeten hun reserves in korte tijd kunnen aanvullen. Lukt dat niet, dan zullen ze sneuvelen.

Kievit op bevroren weiland. Fotograaf: AnnaToosvandenHeuvel