Het veld in!

Verslag van donderdagmorgen 21 maart. Ik(Janny) had afgesproken met Franklin, Ferdinand en Jan om mee te gaan nesten zoeken. Op het land trof ik een enthousiast drietal aan die al 6 nesten gevonden hadden.  Volgens de heren moesten er nog meer nesten op het land liggen. Dus werd het zoeken verder vervolgd en als snel werden er 2 nesten bij gevonden.  Jan en Ferdinand vonden een nestje met 4 en even later vonden Franklin en ik ook een nestje met 4. Die morgen 8 nestjes gevonden. Even tijd voor een bakkie en er moesten nieuwe stokken gehaald worden. Gelukkig had ik die bij me. Na de koffie is het drietal nog op een ander stuk land gaan nesten zoeken en de markeringsstokjes geplaatst. De verwachting was daar 2 nestjes aan te treffen. Maar het waren er 7 stuks. Nu kunnen deze nesten ook beschermd gaan worden tegen de aankomende werkzaamheden. Voor de vrijwillige weidevogelbeschermers was dit een record aantal voor 1 morgen. Vorig jaar stond dit nog op 13 en nu 15 nesten. Een heel succes volle morgen.