Nest van de veldleeuwerik en bijzonder nest van kievit

Franklin ter Horst meldde dat hij het nest van een veldleeuwerik

had gevonden en een nest met heel donkere kievitseieren.