Nesten met de drone gezocht

Vanmorgen, 30 april, zo omstreeks 5 uur in de morgen, hebben vrijwilligers van onze vereniging nesten van weidevogels gezocht omdat er vandaag begonnen zou worden met het maaien van gras. Omdat het gras zo hoog staat en de perceel zo groot zijn was het onmogelijk dit land op de traditionele manier af te zoeken. Het was een succesvolle morgen. Nesten van grutto’s gevonden en jonge haasjes. De nesten zijn gemarkeerd en de agrariërs zijn ingelicht. Er kan nu om de nesten heen worden gemaaid. Voor de jonge haasjes wordt door de betreffende jager, die ook nog even kwam kijken, een oplossing gezocht. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Vogelwerkgroep Geesteren.https://www.vogelwerkgroepgeesteren.nl/