Najaarsvergadering

Najaarsvergadering  op maandag 4 november 2018  om 19.30 uur in “De Baron” Julianastraat 54 Dedemsvaart.
Tijdens deze avond zullen de resultaten van het afgelopen seizoen worden besproken. Er is een bestuurswisseling en er zal afscheid worden genomen van voorzitter Janny Spijkerman.
en zal er een presentatie zijn door

Marcel Strijtveen: Hij is een zeer actieve, gangbare weidevogelboer. Hij heeft enorm ondernemerschap laten zien en een voortrekkersrol gespeeld bij de oprichting van zuivelmerk Weide Weelde. Hij is enorm betrokken en actief in de regio en met de oprichting van de Lierderbroek. Samen met collega’s heeft hij daar 50 ha grond omgevormd naar weidevogelgebied