Nieuwe voorzitter voor onze vereniging en vertrekkende voorzitter gehuldigd!

Tijdens de najaarsvergadering van 4 november heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Er is een nieuwe voorzitter, Teus van den Bout, gekozen die de plaats inneemt van Janny Spijkerman. De nieuw gekozen bestuursleden zijn Jan van de Heide en Jan Uythof. Het bestuur is nu weer voltallig.

Verder hebben Tammo Poelstra en Franklin ter Horst als bestuurslid afscheid genomen. 

Tijdens deze avond zijn de vertrekkende bestuursleden in het zonnetje gezet.

Als grote verrassing van deze avond werd er aan Janny Spijkerman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dit het bijzijn van de leden van de vereniging en familie werd haar door Burgemeester Willem Wiggers, het lintje opgespeld.
zie voor verslag:

https://www.detoren.net/detoren/koninklijke-onderscheiding-voor-mevrouw-janny-spijkerman-de-lange

https://hardenberg.nu/artikel/1059083/onderscheiding-is-bijzonder-eervol.html