Plannen vliegveld Lissabon rampzalig voor onze grutto´s

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto’s en tienduizenden andere vogels. De Portugese regering heeft de plannen voor de bouw begin deze maand goedgekeurd. Een onzalig plan: het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000 gebied. Het is een zeer belangrijk gebied voor vogels, waaronder grutto’s, lepelaars en flamingo’s.

De grutto’s zijn daar nu. Dat moet u vrij letterlijk nemen, want op die plek zit het merendeel van de Nederlandse grutto’s in deze tijd van het jaar. Ze eten er oogstresten om op de rijstvelden goed gevoed door te vliegen naar ons land om te broeden.

Een vliegveld werkt natuurlijk enorm verstorend voor alle vogels in het gebied. Daardoor kunnen de grutto’s niet voldoende op krachten komen voor de rest van hun reis naar Nederland en zijn mogelijk te laat in Nederland om jongen groot te krijgen. Daarom roepen we samen met de Portugese vogelbescherming de Portugese regering op af te zien van dit plan. Meer informatie? Lees het persbericht.

                              En teken de petitie!