Voorjaarsvergadering 24 februari 2020

Maandag 24 februari werd de voorjaarsvergadering gehouden.

Zoals jaarlijks is deze avond de start van het weidevogelseizoen. Een start met een nieuw bestuur! Er waren ruim 35 leden aanwezig en er werden  5 nieuwe leden verwelkomd door voorzitter Teus van den Bout.

Janny Spijkerman werd benoemd als erelid van de vereniging. Zij werd verrast met een mooi boeket bloemen. 

 

Zij blikte nog even kort terug op 2019. Het jaar van het 25-jarig jubileum, maar ook  haar afscheid als voorzitter. Zij kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. De eerste 20 jaar samen met haar man Henk Spijkerman en de laatste 5 jaar onder haar voorzitterschap. Zij geeft met een goed gevoel de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuur. 

Het jaarverslag is nog niet beschikbaar. De planning is dat dit omstreeks begin april beschikbaar is en dan verspreid zal gaan worden. Het zal een jubileum uitgave worden. Maar tevens ook de laatste uitgave.

Om de vereniging goed te leren kennen heeft Van den Bout het jaar 2020 zo voorbereid dat hij de leden en de zoekgebieden goed op kaart wil zetten. Hiervoor hebben de leden tijdens de vergaderingen diverse opdrachten uitgevoerd en na afloop van de vergadering stonden veel gegevens op papier.