Richtlijnen van het RIVM voor vrijwilligers.

Beste  coördinator / boerenlandvogelvrijwilliger

Op basis van de richtlijnen van het RIVM over het Coronavirus heeft LandschappenNL met alle provinciale collega-organisaties de volgende richtlijnen opgesteld voor de vrijwilligers.

Alle vrijwilligerswerk is opgeschort t/m 6 april. Dat geldt niet voor vrijwilligers die zich bezig houden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Maar houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!

Voor de inventariserende en beschermende vrijwilligers geldt wat ons betreft het volgende:

 • Heb je milde klachten (neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging), blijf dan thuis.
 • Heb je geen klachten, ga dan naar buiten, maar vermijd direct contact (handen schudden, omhelzen, dichtbij elkaar zijn).
 • Vermijd direct contact met agrariërs en/of erf- en landeigenaren en overleg vooraftelefonisch met hen of je het land in mag of eventueel het bedrijf/erf kunt betreden.
 • Dat geldt ook voor je contact met de veld- of groepscoördinator.
 • Beleg geen vergaderingen of andere groepsbijeenkomsten.
 • Spreek op de locatie zelf af bij het veld waar de activiteiten plaats vinden.
 • Houd minstens 2 meter afstand van elkaar.
 • Ga alleenof maximaal met zijn tweeën het veld in.
 • Individuele vrijwilligers hebben altijd de vrijheid om over te slaan als ze twijfelen over hun eigen veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
 • Volg de adviezen van het RIVM, ook zodra die veranderen.
 • Stem je bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden telefonisch en of digitaal af met collega vrijwilligers, veld- en groepscoördinatoren en betrokken agrarische bedrijven.
 • Beperk je bij het boerenlandvogelbeschermingswerk, na overleg met het agrarisch bedrijf, vooral tot de inventarisatie en beschermwerkzaamheden waarbij legsels gevaar lopen.
 • Voer al je gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor, direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.
 • Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van je resultaten en stem af voor volgende noodzakelijke bezoeken.

Mocht je twijfelen over de noodzaak van bepaalde activiteiten, neem dan contact op met Marja van Harten van Landschap Overijssel

Bron: de landschappen 17 maart 2020

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/actueel/vrijwilligerswerk-en-het-coronavirus/