Weidevogelbescherming en werkzaamheden op het land

De weidevogels krijgen niets mee van wat ons mensen op dit moment bezighoudt. Voor de agrariërs gaat ook alles door. De gewassen moeten ingezaaid en gepoot worden zodat er straks aan het eind van het jaar weer voldoende geoogst kan worden.

Op 9 maart werd in de omgeving van Dedemsvaart het eerste kievitsei gevonden werd door de heren Ter Horst, De Bruin en Redder. Zij maken onderdeel uit van een groep van zeven vrijwilligers die over twee gebieden verspreid de nesten beschermen. Inmiddels zijn er op diverse plaatsen nestjes met vier eieren gevonden, zoals door Jan Jut en Franklin ter Horst. Dat betekent dat de kievit de eieren gaat uitbroeden en dat over ongeveer drie weken de eerste kuikentjes op het land lopen.

De weidevogelbeschermers proberen ook in deze tijden de agrariërs zoveel mogelijk te helpen zodat de werkzaamheden zo vlot mogelijk kunnen verlopen en de nesten van de weidevogels toch worden beschermd. Ook zij volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo verlopen de contacten tussen vrijwilligers onderling en met de agrariërs en loonwerkers zoveel mogelijk telefonisch. Er gaan zo weinig mogelijk mensen gelijktijdig het land op. Landschap Overijssel heeft hiervoor duidelijke instructies aangereikt voor de vrijwilligers en medewerkers die in het veld werkzaam zijn. Mochten er toch vragen zijn als u mensen op het land ziet lopen dan kunt u contact opnemen met voorzitter Teus van den Bout van Weidevogelbescherming Avereest: 06-81251689. Mocht hij niet te bereiken zijn, bel dan Janny Spijkerman: 06-54224769.